Smålån uten sikkerhet (10 beste minilån i 2024)

Smålån er en betegnelse som flere banker bruker på usikrede lån med lav lånesum.

Altså lån uten sikkerhet.

I denne artikkelen skal vi se på:

 • Hvor lite eller stort et lån må være for å bli definert som et smålån.
 • Hvordan du finner de beste rentebetingelsene.
 • Hvorfor det vil være lurt å søke små usikrede lån via en låneagent.
 • Ofte stilte spørsmål.
 • Og mye mer relevant informasjon.
smålån

Hva kjennetegner et smålån?

Et smålån uten sikkerhet defineres likt som et typisk forbrukslån, men skiller seg ut ved å involvere mindre lånebeløp.

Bankenes definisjoner av hva som utgjør et smålån kan variere. Vi ser at flere norske banker benytter seg av ordet «smålån» i sin markedsføring. Dog er det ingen tydelig rød tråd på hvilke lånebeløp som omfattes av ordet.

Enkelte banker definerer smålån som lån med en sum under 50 000 kroner, mens andre setter grensen ved 100 000 kroner.

I tillegg til smålån, benyttes også betegnelsene minilån og mikrolån.

Disse termene brukes vanligvis for enda mindre lånebeløp, som typisk ligger under 25 000 kroner. Dette spekteret av betegnelser gjenspeiler den fleksibiliteten og variasjonen som finnes i lånemarkedet for å møte ulike lånebehov.

Uansett skal du ikke henge deg så mye opp i definisjonene.

minilån

Hvorfor må man være forsiktig med å ta opp smålån?

Det kan være fristende å ta opp små forbrukslån.

Ofte tenker man jo at:

«Lånet kan jo kjapt tilbakebetales uansett. Jeg får jo lønn hver måned!»

…men med høye renter, så baller ting ofte på seg.

Vær varsom med å ha flere små forbrukslån til enhver tid

Det er også observert en tendens til at personer som tar opp smålån ofte har flere slike lån samtidig.

Dette kan lede til utfordringer med å håndtere de månedlige avdragene, og i verste fall kan det resultere i at du ender opp med å tilbakebetale langt mer enn det opprinnelige lånebeløpet.

For eksempel, dersom et forbrukslån på 15 000 kroner blir tilbakebetalt over en periode på 5 år, kan den totale kostnaden komme opp i omtrent 50 000 kroner. Dette illustrerer hvor kostbart det kan bli over tid, spesielt når renter og gebyrer akkumuleres.

Videre understreker vårt renteeksempel viktigheten av å tenke gjennom både behovet for lånet og din evne til rask tilbakebetaling før du inngår en låneavtale. Aldri ta opp et smålån du ikke kan klare å betale tilbake innen rimelig tid.

Den ferien til Ibiza – som kostet 15,000 kroner på papiret – kan fort vise seg å koste 50,000 kroner hvis du tar opp et lite lån uten å ha en klar plan for nedbetalingen. Her må du virkelig være smart.

Hva kjennetegner lån uten sikkerhet? Smålån, minilån, mikrolån og forbrukslån

Uavhengig av betegnelsen – om det er smålån, minilån, eller mikrolån – er det visse felles trekk som karakteriserer alle typer lån uten sikkerhet.

Her har vi samlet noen fellestrekk:

 • Ingen krav til at du må sette bolig eller bil i pant. Banken krever ikke pant eller annen sikkerhet for å innvilge et smålån. Dette skiller slike lån fra de som er sikret med pant, hvor långiver har en form for sikkerhet i tilfelle låntaker ikke kan oppfylle sine betalingsforpliktelser. Klassiske lån med sikkerhet er billån og boliglån.

 • Fleksibel bruksrett. Det stilles ingen spesifikke krav til hva de lånte pengene skal brukes til. Dette er i motsetning til lån hvor det kreves pant, og pengene ofte må gå til et spesifikt formål, som for eksempel boligkjøp. Men husk at du alltid bør bruke pengene på smarte investeringer. Lånte penger er alltid dyre penger.

 • Høyere renter. Renten på et smålån er typisk høyere enn for lån med sikkerhet. Dette skyldes dels de lavere lånesummene og dels bankens økte risiko når de ikke har noen form for sikkerhet.

 • Flere irriterende gebyrer. Låntakere må vanligvis betale et etableringsgebyr for opprettelse av lånet, samt termingebyrer for hver gang du utfører en betaling.

 • Fleksibel nedbetaling. Alle forbrukslån kan innfris tidligere enn avtalt uten at det medfører ekstra kostnader. Dette gir låntakeren mulighet til å betale ned lånet raskere hvis økonomien tillater det, uten å måtte bekymre seg for ekstra omkostninger.

Disse kjennetegnene understreker den generelle fleksibiliteten og tilgjengeligheten av forbrukslån uten sikkerhet.

Vi i Best-Forbrukslån ønsker at du tar en ekstra kikk på ulempene. Husk at høye renter og irriterende gebyrer kan balle på seg over en lang tidsperiode. Derfor anbefaler vi sterkt at du tar en ekstra kikk på mulighetene til å betale ned et smålån raskt.

Hvilke store banker tilbyr smålån uten sikkerhet?

Banker som Bank Norwegian, Nordea, DNB, samt flere av sparebankene tilbyr også små forbrukslån.

Vi i Best-Forbrukslån har sett at rentebetingelsene hos disse institusjonene er ofte mer fordelaktige sammenlignet med mindre banker.

Derfor anbefales det at du vender deg til slike banker for smålån først. Skulle du få avslag, kan det være verdt å vurdere tilbud fra mindre banker som spesialiserer seg på smålån.

Generelt sett vil de nominelle rentene tendere til å være lavere jo større lånebeløpet er. Dette betyr at en og samme låntaker kan bli tilbudt ulike rentesatser avhengig av hvor mye h*n søker om i lån.

For eksempel kan personen få et tilbud om en rente på rundt 18% for et lån på 40 000 kroner, mens renten kan falle til omkring 11% for et lån på 100 000 kroner.

Dette skyldes ikke bare bankenes risikovurdering og inntjeningspotensial på større lån, men også at renten blir påvirket av andre viktige faktorer som låntakers kredittscore og økonomiske situasjon.

Disse tingene spiller en sentral rolle i bankens endelige rentetilbud.

Sammenlign tilbud når du søker usikrede lån

Ved å innhente flere tilbud på smålån uten sikkerhet, forbedrer du dine muligheter for å finne et lån som er økonomisk gunstig.

Selv om de fleste banker følger like prinsipper for beregning av renter, vil det alltid være variasjoner mellom dem. Du hører ofte at:

«Bank X er bra – mens bank Y alltid gir dårlige vilkår på lån».

Det er en sannhet i dette.

Sammenligning av tilbud øker også sannsynligheten for at du faktisk får godkjent en lånesøknad.

Bankenes ulike krav til låntakere betyr at mens én bank kanskje avslår søknaden din, kan en annen tenke at de kan innvilge et lån for deg.

Riktignok på bankens (strenge) vilkår.

Dette er spesielt relevant hvis din inntekt eller alder er nær minimumskravene som bankene setter. Ved å søke hos flere banker, utvider du altså nettet og tilpasser din søknad til et bredere spekter av mulige godkjenninger, noe som øker dine sjanser både for godkjenning og for å motta et mer fordelaktig lånetilbud.

Har du mange smålån du skal refinansiere i 2024?

I situasjoner hvor noen allerede har ett eller flere smålån og vurderer å låne ytterligere, er det vanligvis ikke anbefalt å ta opp enda et separat lån.

Dette skyldes at smålån generelt har høyere renter sammenlignet med større lån, og at du for hvert lån må betale termingebyrer. Termingebyrene vil øke de totale lånekostnadene.

Så hva er løsningen?

En langt bedre strategi er å refinansiere, eller samle, disse eksisterende smålånene til ett enkelt lån. Ved å gjøre dette kan du ofte oppnå betydelig lavere rentekostnader. I tillegg til rentebesparelsen vil du også spare penger ved å redusere antallet termingebyrer, ettersom du går fra å ha flere til kun ett gebyr for det samlede lånet.

Det å refinansiere gjelden til ett lån kan også bidra til enklere økonomisk forvaltning og oversikt, siden du kun trenger å forholde deg til én bank og én betalingsplan.

Er det noe vits å ha låneforsikring når man tar opp smålån?

En låneforsikring kan være en god sikkerhet å ha, spesielt når lånet er av betydelig størrelse.

Hensikten med forsikringen er å dekke de månedlige rentene og avdragene for en bestemt periode, hvis du skulle bli ufrivillig arbeidsledig eller permittert.

Ofte setter forsikringsavtalen en grense på opptil 12 måneder for hver enkelt hendelse av inntektstap.

Låneforsikringen kommer også med en total maksimal lengde. Denne totalgrensen ligger vanligvis på opptil 36 måneder.

Det vil si at du i prinsippet kan minste jobben 3 ganger og få dekket avdragene hver gang (3 x 12 måneder).

Vær obs – låneforsikring vil ikke alltid lønne seg

Beslutningen om å tegne låneforsikring bør alltid tas med utgangspunkt i den enkeltes situasjon og behov.

Generelt rådes det mot å skaffe slik forsikring for lån med små lånesummer, ettersom kostnadene i forhold til fordelene kan være for høye.

Det er ikke akkurat gratis å tegne låneforsikring.

Før du eventuelt inngår en forsikringsavtale, er det essensielt at du nøye gjennomgår og forstår avtalevilkårene.

Dette sikrer at du har en klar forståelse av hva forsikringen dekker, under hvilke omstendigheter, og hvilke kostnader som er involvert, slik at du kan ta en informert avgjørelse basert på dine personlige og økonomiske forhold.

Hvis du plutselig skulle sitte der med både kostnaden på et smålån i tillegg til en dyr låneforsikring, så betaler du veldig mye hver måned. Og disse kostnadene baller virkelig på seg.

Slik vil en låneforsikring hjelpe deg ved sykdom eller permisjonVelg en kort og effektiv nedbetalingsperiode

Det er et viktig poeng å være klar over at du har rettigheten til å innfri et smålån før nedbetalingsperioden er satt til å utløpe.

Når du velger «ønsket nedbetalingsperiode: 24 måneder», så er du ikke nødt til å forholde deg til dette.

Om du får ekstra penger mellom hendene, så bør du prioritere å betale ned usikret forbruksgjeld. Spesielt hvis renten ligger høyere enn andre lån.

Lønnsøkning? Be om å betale større fremtidige avdrag

Det å innfri lånet tidlig er en mulighet som ikke medfører ekstra kostnader utover de rentene (og eventuelle termingebyrer) som har løpt frem til datoen hvor lånet innfris i sin helhet.

Videre har du rett til å betale større avdrag enn det som opprinnelig var avtalt i låneavtalen. I både tilfeller av tidlig innfrielse og betaling av større avdrag, er det imidlertid anbefalt at du tar kontakt med banken på forhånd.

Banken vil da kunne gi deg veiledning om hvordan du skal gå frem for å justere lånebetingelsene eller betale ned lånet tidligere enn planlagt.

Effekten av å betale ned et lån raskere kan være spesielt merkbar for smålån, hvor renten ofte er høy.

Kortere nedbetalingstid fører til lavere totalkostnader forbundet med lånet, noe som gjør dette til en økonomisk fordelaktig strategi. Ved å utnytte muligheten for tidlig innfrielse eller ekstra avdrag, kan du spare betydelige beløp på renteutgifter over tid.

Hvor og hvordan bør man ta opp smålån i Norge per juni 2024?

Det er essensielt å forstå at smålån kan forverre din privatøkonomiske situasjon betraktelig dersom du ikke er i stand til å betale tilbake lånet i tide.

Av denne grunn er det sterkt anbefalt å ha en realistisk nedbetalingsplan på plass før du søker om et smålån. Hvis du er i behov av å låne penger, men er usikker på hvilken lånetype som er mest passende for din situasjon, kan det være fornuftig å konsultere en økonomisk rådgiver.

Men.

Det finnes også mange ressurser på nett som kan hjelpe deg. Som vi ekspertene i Best-Forbrukslån.

Sammenlign rentenivået på smålån hos Best-Forbrukslån

Ved hjelp av tjenester som Best-Forbrukslån, kan du sammenligne forskjellige lånetilbud, inkludert smålån, for å finne det lånet som best matcher dine økonomiske behov.

Det er viktig å merke seg at vi tilbyr en sammenligningstjeneste.

Vi er ingen bank. Altså utsteder vi ikke selv noe lån til privatpersoner i Norge.

Best-Forbrukslån fungerer som et verktøy for å sammenligne lån på nett, og vi oppmuntrer brukerne til å lese nøye gjennom og forstå vilkårene for hvert enkelt lån før de eventuelt aksepterer et lånetilbud.

Det er også viktig å være oppmerksom på at renten på smålån ofte er høyere enn for andre typer lån. Et boliglån vil for eksempel ha betydelig lavere rente i nær sagt alle tilfeller.

Derfor kan det være klokt å sammenligne ulike typer lån nøye før du tar en endelig beslutning, for å sikre at du velger et lån som er økonomisk forsvarlig og tilpasset din situasjon.’

Når kan smålån være et nyttig økonomisk hjelpemiddel?

Et smålån kan være en nyttig finansiell ressurs i situasjoner hvor du trenger midler raskt.

Veldig ofte er det slik at man ikke har tid eller ønske om å forplikte deg til de lengre nedbetalingsplanene eller høyere kostnadene som ofte følger med større lån.

Her er noen situasjoner der et smålån kan være til stor hjelp:

 • Når du trenger penger umiddelbart. Hvis du står overfor en situasjon der du har behov for kapital på kort varsel, og ikke har tid til å gå gjennom en lengre godkjenningsprosess for tradisjonelle lån.

 • For å unngå å ta opp et større forbrukslån. Når du kun trenger et mindre beløp og ønsker å unngå de høyere rentene som ofte kommer med større lån, kan et smålån være et fornuftig valg for å holde kostnadene nede. Når man hører «forbrukslån», så tenker man ofte på lån i størrelsesorden 200,000 – 600,000 kroner. Et slikt lån vil det ofte ta

 • Når livet byr på noen uforutsette utgifter. Livet er uforutsigbart, og uventede utgifter som bilreparasjoner eller medisinske nødsituasjoner kan oppstå. Et smålån kan tilby den økonomiske støtten du trenger for å håndtere disse situasjonene uten å måtte vente på neste lønningsdag.

 • Når du trenger å samle andre mikrolån, smålån eller annen kredittkortgjeld. Hvis du har flere smågjeldsposter eller kredittkortgjeld som du ønsker å samle for å få en mer håndterlig og oversiktlig betalingsplan, kan et smålån tilby en løsning for å refinansiere og konsolidere denne gjelden.

Det er imidlertid viktig å huske på at selv om smålån kan tilby en praktisk løsning i disse situasjonene, bør man alltid vurdere sin egen privatøkonomiske situasjon.

Sørg for at du har en plan for tilbakebetaling for å unngå ytterligere finansielle utfordringer.

Det å samle gjelden er ikke en løsning på problemet i seg selv. Du må også være i stand til å betjene den nye gjelden du har. Eventuelt må du se etter måter å øke inntekten din på.

Får man smålån uten kredittsjekk? (oppdatert i 2024)

Det er en kjent sak at alle som søker om lån eller kreditt i Norge, uten unntak, må gjennomgå en kredittvurdering.

Hvis du har betalingsanmerkninger, vil det være utfordrende å få grønt lys etter en slik sjekk. Betalingsanmerkningene vil komme frem i kredittsjekken og kan dermed hemme mulighetene for å få innvilget smålånet.

I henhold til norske lover og regler er alle banker med drift i Norge forpliktet til å utføre en kredittsjekk av alle lånesøkere før de kan innvilge et lån.

Dette inkluderer naturligvis også smålån i størrelsesorden 25,000 – 100,000.

Dette kravet er først og fremst et tiltak for å beskytte bankenes sikkerhet, men også for å sikre seg at folk ikke tar opp mer lån enn de klarer å betjene. I bunn og grunn vinner alle på dette (strenge) systemet.

Smålån på dagen? På minuttet? På timen?

Prosessen med kredittsjekk innebærer dessuten en tidsfaktor, som gjør det umulig å tilby lån «på minuttet», «på timen» eller «på dagen» uten en forutgående kredittvurdering. Derfor er det ikke mulig å finne et smålån uten kredittsjekk i Norge.

Det positive er at visse banker kan ha ulik praksis for hvordan de vurderer resultatet av en kredittsjekk, noe som betyr at noen kan være mer fleksible enn andre når det gjelder lånesøkere med lav kredittscore.

Imidlertid er det viktig å huske at ethvert lån bør tas opp med forsiktighet, spesielt hvis man allerede har en stram økonomi.

Vil banker gi smålån til folk med betalingsanmerkninger?

Selv når situasjonen virker utfordrende på grunn av en eller flere betalingsanmerkninger, er det viktig å ikke miste motet.

Det første skrittet mot å forbedre din finansielle situasjon er å erkjenne problemene og deretter iverksette nødvendige tiltak for å rette opp i situasjonen. Ved å ta ansvar for din økonomi og adressere utestående gjeld, kan du arbeide mot å gjenopprette din kredittverdighet.

Hvis du har gjort opp din utestående gjeld hos namsmannen og i tillegg kan vise til en stabil økonomi, vil sjansene dine for å få innvilget et smålån øke.

Bankene vil vurdere din nåværende økonomiske situasjon og betalingsevne i nåtid. Da handler det ikke nødvendigvis så mye om hvordan du har klart å (ikke) betale regningene dine for måneder eller år siden.

For å finne et smålån som passer din økonomi og som du har råd til, kan det være nyttig å bruke en tjeneste som Best-Forbrukslån. Med vår sammenligningstjeneste får du oversikt over ulike lånealternativer, inkludert rentebetingelser og andre vilkår, slik at du kan ta en informert beslutning basert på dine behov og økonomiske situasjon.

Det er viktig å huske på at alle former for lån bør vurderes nøye, spesielt i lys av tidligere økonomiske utfordringer.

Konklusjon – Vår oppsummering

Smålån, som dekker lånebeløp mellom 10 000 og 100 000 kroner, er utviklet av bankene for situasjoner hvor låntaker har et akutt behov for et mindre pengebeløp.

Årsakene til at man kan trenge tilgang på ekstra midler raskt er mange og varierte, men det er kritisk at beslutningen om å ta opp et smålån tas etter nøye overveielse.

Før du bestemmer deg for å ta opp et smålån, kan det være fornuftig å undersøke alternativer som refinansiering hvis du ønsker å få bedre vilkår på eksisterende gjeld. Ofte vil man spare utrolig mye penger på å refinansiere gamle smålån.

Hvis du derimot bestemmer deg for at et smålån er den beste løsningen for din situasjon, er det viktig å ha en klar plan for både bruken av lånet og tilbakebetalingen. Smålån egner seg best som en kortsiktig løsning for likviditetsutfordringer; ofte som en «redningspakke» til neste lønning. Det er verdt å merke seg at smålån krever de samme godkjenningsprosessene som større lån. Du kommer deg altså ikke unna kredittsjekken.

Når du søker om smålån, bør du kun søke om det beløpet du faktisk trenger, og ha en fast plan for bruken av disse pengene. Hvis du trenger større summer eller lengre nedbetalingstid, kan det være mer hensiktsmessig å vurdere andre finansieringsmuligheter.

Best-Forbrukslån har over tid hjulpet tusenvis av brukere i Norge med å finne lånet som best passer deres økonomiske situasjon. Gjennom å stille strenge krav til åpenhet rundt våre samarbeidspartnere, har vi hjulpet over 20,000 søkere med å finne et passende lån.

Legg igjen en kommentar

Kommenter

Best-forbrukslån.no
Logo