Refinansiering med sikkerhet i bolig – Beste lån i 2024

Refinansiering med sikkerhet i bolig er alltid billigere enn et forbrukslån.

Men det er ikke lett å få innvilget et slikt lån.

I denne artikkelen skal vi se på:

 • Hvilke krav som stilles når du ønsker å refinansiere eksisterende gjeld med sikkerhet i bolig.
 • Tips til deg som ønsker refinansiering.
 • Ofte stilte spørsmål.
refinansiering med sikkerhet i bolig

Refinansiering er et godt alternativ hvis du får avslag på forbrukslån

Når det gjelder søknader om refinansieringslån, er det flere faktorer som kan føre til at bankene gir avslag.

En av de mest vanlige årsakene er mangel på tilstrekkelig sikkerhet fra søkerens side. Hvis boligen allerede er belånt opp til 85% av verdien, er det lite rom for ytterligere belåning, og bankene vil dermed ofte avslå søknaden.

Evnen til å betjene lånet, eller betjeningsevnen, spiller også en kritisk rolle, og utilstrekkelig inntekt kan føre til avslag. Har du for eksempel betalingsanmerkninger? Eller har du slitt med å betale regningene dine tidligere?

Da vil du ofte kunne få avslag på lånesøknaden.

Betalingsanmerkninger? Da vil du neppe få godkjent lån med pant i bolig

En betydelig hindring er altså tilstedeværelsen av betalingsanmerkninger. Så godt som alle norske banker vil avslå lån til søkere som er registrert med betalingsanmerkninger, da dette indikerer høyere risiko for mislighold av lånet.

Denne situasjonen har imidlertid åpnet opp en nisje i markedet, hvor spesialiserte låneagenter som Lendo og Uno Finans har funnet sin plass. Disse selskapene retter seg mot lånesøkere som faller utenfor de tradisjonelle bankenes kriterier ved å tilby lån til personer med høyere risikoprofil.

For å balansere den økte risikoen de påtar seg ved å låne ut til disse kundene, tilbyr disse selskapene ofte lån med høyere rentesatser.

Disse alternativene kan være en løsning for de som har behov for refinansiering, men som ikke møter kravene satt av tradisjonelle banker. Det er viktig for låntakere å være klar over at de høyere rentene reflekterer den økte risikoen långiveren tar, og det er essensielt å vurdere sin egen økonomiske situasjon nøye før man tar opp et slikt lån.

Det å forstå alle vilkår, inkludert renter og gebyrer, er avgjørende for å unngå ytterligere finansiell belastning.

Ta opp lån med pant i bolig – hva betyr det egentlig?

Det å stille pant i boligen betyr at banken får en sikkerhet i eiendommen din. Denne sikkerheten gir banken rett til å kreve tvangsauksjon av boligen hvis lånet misligholdes, noe som reduserer bankens risiko betraktelig.

Betaler du ikke regningene dine?

Da kan banken selge huset ditt.

Du er nødt til å forstå alvoret i denne situasjonen før du søker om et slikt lån.

Det finnes dessverre mange nordmenn som har blitt blendet av muligheten til å få lavere rente. Men dersom det nye lånet misligholdes, vil huset ryke.

Dette er hovedgrunnen til at renten på ordinære boliglån generelt er mye lavere enn for lån uten sikkerhet.

Hva er det som bestemmer rentenivået på det nye lånet etter at du har refinansiert med sikkerhet i bolig?

Renten på et lån påvirkes primært av tre faktorer:

 1. Markedet. Det generelle rentenivået i markedet bestemmes av økonomiske forhold som inflasjon, sentralbankens rentesatser, og tilbud og etterspørsel etter kreditt. Du har helt sikkert hørt uttrykk som at «nå er renta høy» eller «nå er renta lav». Da snakker man alltid om det generelle rentenivået i markedet.

 2. Hvor god betaler banken mener at du er. Din evne til å betjene lånet vurderes gjennom en individuell kredittvurdering. Faktorer som spiller inn her inkluderer din betalingshistorikk, nåværende gjeldsbelastning, inntekt, og eventuelle betalingsanmerkninger. Et godt etablert kundeforhold til banken kan også ha en positiv innvirkning.

 3. Hvor mye verdi det er i boligen du setter som sikkerhet. Din mulighet til å tilby sikkerhet, som for eksempel eiendom, påvirker renten betraktelig. Å stille med sikkerhet reduserer bankens risiko og gir deg tilgang til lavere rente. Husk at du både kan sette leilighet, hus og til og med hytte i sikkerhet.

Når du søker om vanlige forbrukslån, vil ikke banken ha den samme «makten» over deg. De kan ikke tvangsselge boligen din hvis du misligholder lånet.

Hvis du som kunde ikke betaler innen forfall, innebærer det en risiko for både banken og låntaker. Banken setter derfor høyere rente på disse lånene for å kompensere for den økte risikoen.

Derfor er det slik at hvis du har muligheten til å stille med sikkerhet, som bolig eller annen verdifull eiendom, vil du kunne få tilbudt en langt mer gunstig rente sammenlignet med et forbrukslån.

To metoder: Refinansiere forbruksgjeld med pant i bolig

Når du vurderer å refinansiere gjeld, spesielt forbruksgjeld eller kredittkortgjeld som vanligvis har høyere renter enn boliglån, er det flere alternativer for å refinansiere med pant i bolig.

Refinansiering ved hjelp av pant i eiendom kan i hovedsak utføres på to måter:

 1. Øke eksisterende boliglån: Dette alternativet innebærer at du låner mer på ditt nåværende boliglån. For at dette skal være mulig, må du ha betalt ned nok på det eksisterende lånet slik at det er rom for økning innenfor den opprinnelige panteobligasjonen. Fordelen med å øke lånet er at du vanligvis vil oppnå lavere rente sammenlignet med å ta ut et helt nytt lån, siden det er basert på samme sikkerhet og panteobligasjon. Dette alternativet er imidlertid avhengig av at du har tilstrekkelig nedbetalt på ditt eksisterende lån og at belåningsgraden på boligen tillater en økning uten å risikere høyere lånerente.

 2. Ta opp et helt nytt boliglån: Hvis du ikke har mulighet til å øke det eksisterende boliglånet, enten fordi du ikke har betalt ned nok eller belåningsgraden er for høy, kan du vurdere å ta opp et nytt boliglån. Dette lånet vil da ha andreprioritetspant i boligen, ettersom ditt eksisterende boliglån allerede har førsteprioritetspant. Det å ta opp et nytt lån krever utstedelse av nytt pantedokument og tinglysing, noe som medfører ekstra kostnader, blant annet tinglysningsgebyr.

Begge alternativene innebærer bruk av bolig som sikkerhet for å oppnå lavere rente på gjelden du ønsker å refinansiere. Det er viktig å vurdere både de økonomiske fordelene og kostnadene.

Dette inkluderer også tinglysningsgebyrer og effekten av å endre belåningsgraden på eiendommen.

Hvis du allerede har et boliglån med gode betingelser, så bør du ta en prat med banken din. Ofte vil du se at bankens ansatte er behjelpelige med å hjelpe deg videre i prosessen.

Bruk en låneagent for å få beste refinansiering med pant i bolig (2024)

Banker som tilbyr refinansieringslån med sikkerhet i bolig samarbeider ofte med flere av de fremste låneagentene i landet.

Disse agentselskapene har som oppgave å formidle bankenes lån til kunder som meg og deg. I enkelte tilfeller kan en låneagent innhente tilbud på refinansieringslån med boligsikkerhet fra en rekke relevante banker, noe som kan gi låntakeren muligheter for å velge det lånet som har de beste rentevilkårene.

Hvilke fordeler får man av å refinansiere gjennom en låneagent?

Det å benytte seg av en låneagent er ofte å anbefale av flere årsaker, og det synes ikke å være noen betydelige ulemper ved å gjøre det. Her er noen nøkkelfordeler:

 • Det er gratis. I henhold til Finansavtaleloven er det gratis for låntakere å bruke tjenestene til låneagenter. Agentene har faktisk ikke lov til å ta betalt fra kundene. Det er kun bankene som betaler agenter (som Lendo og Uno Finans) for hvert innvilget lån.

 • Du mottar alle tilbudene selv. Låneagenten innhenter tilbudene, men det er du som mottar dem og gjør det endelige valget. Låneagenten vil ikke påvirke beslutningen din. Du står helt fritt til å avslå alle lånetilbud som du ikke er fornøyd med.

 • Det vil spare deg for mye tid (sammenlignet med å søke hos hver enkelt bank). Ved å sende inn én enkelt søknad via en låneagent, slipper du å sende separate søknader til hver bank. Dette sparer deg for mye tid og arbeid.

 • Rask respons: Du vil motta svar fra bankene i løpet av få minutter, timer eller dager. Som regel ser vi at norske låneagenter innhenter tilbud uhyre kjapt.

 • Det gir et godt grunnlag for sammenligning av markedets rentevilkår på refinansiering. Når du mottar flere tilbud, kan du enkelt sammenligne dem for å finne det mest gunstige lånet for din situasjon.

Låneagenter opererer uten konsesjonskrav slik bankene gjør, men de må handle i overensstemmelse med Finansavtaleloven.

Finanstilsynet har også tilsyn med låneagentenes virksomhet, noe som bidrar til å sikre at de opptrer i låntakers beste interesse.

Høyt etableringsgebyr på refinansieringslån

Banker som tilbyr refinansiering med sikkerhet i bolig vil ofte ta seg godt betalt.

Vanligvis er den høyeste kostnaden relatert til etableringen – altså oppstarten – av lånet.

Det er vanlig at disse bankene krever mellom 2% til 2,5% av lånesummen i etableringskostnader, med en minstegrense som kan ligge på mellom 20 000 til 25 000 kroner.

Dette betyr at for større lån kan etableringsgebyret utgjøre en mindre del av de totale kostnadene, mens det for mindre lån kan føre til at de effektive rentene blir betydelig høyere.

Eksempel: Refinansiering med sikkerhet i bolig på 500,000 kroner

For eksempel, hvis du refinansierer et lån på 500 000 kroner med sikkerhet i bolig og et etableringsgebyr på 30 000 kroner, vil dette kunne øke de effektive rentene med ganske mye.

 Dette illustrerer hvordan etableringsgebyret kan påvirke det totale kostnadsbildet for lånet, og det er derfor viktig å ta hensyn til alle gebyrer og kostnader når man vurderer et lån, ikke bare den nominelle renten.

Interessant nok kan det i noen tilfeller vise seg at et usikret lån fra banker som Bank Norwegian eller Lea Bank, som vanligvis har lavere etableringsgebyrer, kan bli mer økonomisk fordelaktig sammenlignet med et lån fra en sparebank. Dette til tross for at usikrede lån generelt har høyere rentesatser.

Vårt eksempel understreker viktigheten av å sammenligne den totale kostnaden for lånet. Du må spesielt legge merke til etableringsgebyret når du refinansierer med sikkerhet i bolig.

Videoguide – Slik fungerer refinansieringDet lønner seg ikke alltid å refinansiere lånet

Refinansiering kan være en smart strategi for å forbedre din økonomiske situasjon.

Likevel kommer denne type lån med en del ulemper.

Som alle andre økonomiske produkter på det norske markedet.

Derfor må du veie fordelene opp mot følgende ulemper:

 1. Evnen og viljen til å betale ned ekstra på boliglånet. Hvis du ikke planlegger å øke størrelsen på det månedlige avdraget etter en refinansiering, kan du ende opp med å forlenge nedbetalingstiden boliglånet. Det vil si at du betaler boliglånet ned over flere år ekstra. Og dette vil øke kostnadene betraktelig. Selv om renten på boliglånet er lavere, kan det føre til at du betaler mer i renter over tid, og dermed øker den totale kostnaden av gjelden.

 2. Størrelsen på forbruksgjelden. For de med relativt liten forbruksgjeld (for eksempel 40-50.000 kr), kan kostnadene ved å refinansiere (som gebyrer og renteøkninger på boliglånet) overgå besparelsene. I slike tilfeller kan det være mer fordelaktig å kutte ned på utgiftene og betale ned forbruksgjelden direkte.

 3. Boligens belåningsgrad. Økningen av boliglånet gjennom refinansiering kan påvirke lånerenten du mottar fra banken. Hvis låneøkningen fører til at belåningsgraden på boligen din overstiger bankens terskel for deres beste rente, kan det i lengden bli dyrere enn å håndtere bolig- og forbrukslån separat. Imidlertid, med boligprisenes økning, er dette sjelden et problem for de fleste huseiere.

Refinansieringslån er særlig gunstig for de med flere kredittkortgjelder og smålån som ønsker en raskere og billigere nedbetalingsløsning. Ved å konsolidere gjelden under ett lån, kan du redusere de månedlige utgiftene, eliminere flere gebyrer, og oppnå en bedre økonomisk oversikt.

Det er likevel viktig å vurdere din individuelle økonomiske situasjon og kanskje søke profesjonell rådgivning for å gjøre en informert beslutning om refinansiering er det riktige valget for deg.

Du skal nemlig ikke alltid tro at refinansiering med sikkerhet i bolig er den beste løsningen. Ofte kan det være like greit å kvitte seg med gjelden på andre måter.

Refinansiering med sikkerhet i bolig: FAQ

Hva innebærer refinansiering med sikkerhet i bolig?

Refinansiering med sikkerhet i bolig betyr at man tar opp et nytt lån for å betale ned eksisterende gjeld, hvor den nye låneavtalen er sikret med pant i boligen.

Dette kan føre til bedre lånevilkår som lavere rente eller lengre nedbetalingstid, ettersom risikoen for långiver reduseres ved sikkerheten i fast eiendom.

Hvordan kan refinansiering med sikkerhet i bolig påvirke min økonomiske situasjon?

Refinansiering med sikkerhet i bolig kan forbedre din økonomiske situasjon ved å senke månedlige utgifter gjennom lavere renter, samle flere lån til ett lån for enklere økonomistyring, og potensielt redusere den totale kostnaden for gjelden over tid.

Det gir også en mulighet for å frigjøre egenkapital i boligen for nødvendige investeringer eller forbruksbehov.

Hva bør jeg vurdere før jeg refinansierer med sikkerhet i bolig?

Før du refinansierer med sikkerhet i bolig, bør du vurdere den totale kostnaden av lånet over tid, inkludert eventuelle gebyrer og omkostninger for nytt lån.

Det er også viktig å vurdere din evne til å møte de nye betalingsforpliktelsene for å unngå risiko for å miste boligen. Å sammenligne tilbud fra flere långivere for å finne de beste vilkårene er også en god strategi.

Legg igjen en kommentar

Kommenter

Best-forbrukslån.no
Logo