Privatlån lav rente – Sammenlign tilbud (juni 2024)

I bunn og grunn finnes det to definisjoner på privatlån.

Den første definisjonen, som blir mindre og mindre brukt, går slik:

«Et lån mellom familiemedlemmer, venner eller andre privatpersoner.»

Nå i 2024 er det vanligere at et privatlån blir definert som det samme som et forbrukslån.

Du vil alltid se at lånesum og økonomiske betingelser varierer mellom bankene. Men i bunn og grunn handler det om at du ikke må stille med sikkerhet når du tar opp lån.

I denne artikkelen går vi igjennom:

 • Hvor høy lånesum du kan få på et privatlån.
 • Hva du må regne med i rente- og gebyrkostnader.
 • Hvilken nedbetalingstid du kan få.
 • Samt hvor raskt du kan regne med å få utbetalt pengene.
Privatlån

Hvilke kjennetegn har et privatlån?

Privatlån skiller seg ut med flere distinkte kjennetegn, hvor det mest fremtredende er at låntaker ikke behøver å stille med sikkerhet. Dette åpner opp for muligheten til å få finansiering for de som enten ikke eier egen bolig, eller der boligen allerede er høyt belånt.

Uten krav til sikkerhet fra bankenes side, reflekteres den høyere risikoen de påtar seg i form av høyere renter sammenlignet med sikrede lån som boliglån og billån.

Dette innebærer at et privatlån generelt sett blir dyrere.

 • Du må ikke stille verken bolig eller bil i sikkerhet. Dette gjør privatlån tilgjengelig for en bredere gruppe låntakere.

 • Bruk pengene på akkurat det du ønsker. Du står fritt til å bruke lånet til hva du ønsker, uten restriksjoner. Ferie? Oppussing? Eller andre prosjekter? Gjør akkurat hva du vil med pengene!

 • Banken vil utføre en kredittsjekk av deg. Din økonomiske historikk og nåværende situasjon vil bli evaluert for å fastsette din kredittverdighet.

 • Kredittscoren din vil bestemme hvor høye renter du må regne med..Bedre kredittscore kan lede til mer fordelaktige rentevilkår. Kredittscoren kan både slå ut på hvor høye gebyrer du må regne med (etableringsgebyr + termingebyr) samt den nominelle renten.

 • Velg riktig bank – i og med at rentenivået i stor grad varierer.. Fra så lavt som cirka 5% nominelt til langt høyere satser, avhengig av flere faktorer inkludert långivers vurdering av risiko. Vi har til og med sett privatlån bli tilbudt til folk med en rente på over 50 %!

Du kjenner kanskje igjen disse fem punktene? Mange definerer også privatlån som forbrukslån, smålån, mikrolån og blancolån. Kjært barn har mange navn.

forbrukslån som Privatlån

Hva er høyeste og laveste lånesum?

Utvalget av banker som tilbyr privatlån uten sikkerhet er på en stadig oppadgående kurve.

For det har vist seg veldig profitabelt å drive bankvirksomhet i Norge. Spesielt når man tilbyr usikrede lån.

Vi i Best-Forbrukslån-teamet merker oss også at mange sparebanker som nå også har kastet seg på trenden med å tilby slike lån.

Men spørsmålet mange stiller seg, er:

«Hvor mye penger kan jeg egentlig få låne?»

Lånene kommer i et bredt spekter av lånesummer, som starter så lavt som 5 000 kroner og kan strekke seg opp til 600 000 kroner. Dette gir en fleksibilitet som kan dekke et stort behovsspekter, fra små uforutsette utgifter til større investeringer eller prosjekter.

Det skal også nevnes at bankene ikke har lov til å tilby mer enn 600,000 kroner til privatpersoner i Norge (anno 2024). Tidligere var dette taket på 500,000, men har de siste årene blitt økt.

Bankene liker å tilby privatlån med høye lånesummer

Når det kommer til tilgjengeligheten av større lånesummer, er det interessant å merke seg at antallet banker som tilbyr de større privatlånene er signifikant høyere enn de som begrenser seg til kun å tilby små lån.

Dette indikerer en markedstrend der etterspørselen etter større, usikrede lånesummer blir stadig mer populær i den norske banksektoren.

Privatlån og private lån – ulike låntyper

Du husker kanskje at vi i starten av artikkelen sa at «privatlån» kan ha to ulike betydninger?

Nå skal vi oppklare litt mer.

Når vi snakker om privatlån i denne konteksten, refererer vi til en låneavtale mellom en bank og en privatperson. Interessant nok, ved å legge til et mellomrom og skille «privat» fra «lån», trer vi inn i en helt annen verden av låneavtaler.

Dette åpner for muligheten av å låne penger direkte mellom privatpersoner, uten nødvendige omkostninger som renter, gebyrer, skatter eller lignende.

Med mindre den som låner ut pengene spesifikt krever dette. Og det handler vel i stor grad om hvor trygg man er på hverandre. Jeg har personlig aldri hørt om at lån mellom familiemedlemmer krever renter.

Private lån er (ofte) de aller billigste lånene

Det å låne penger på denne måten kan være svært gunstig, spesielt fordi det vanligvis innebærer få eller ingen ekstrakostnader. Men, det er av største viktighet å formalisere låneforholdet gjennom en skriftlig avtale eller kontrakt mellom partene.

Historien er full av eksempler der familieforhold eller nære vennskap har blitt satt på prøve, eller til og med ødelagt, på grunn av konflikter omkring låneavtaler eller kausjonistansvar.

Det er bedre å betale renter på et privatlån enn å få ødelagt et familieforhold på grunn av et privat lån

I noen tilfeller kan det vise seg å være mer fordelaktig å pådra seg de ekstra kostnadene det innebærer å ta et lån fra en bank, for å unngå potensielle konflikter som kan oppstå ved å låne penger fra venner eller familie.

Studier viser at konflikt om økonomi er en av de største årsakene til at familier begynner å krangle. Og tro meg – det ønsker du ikke.

Fordeler og ulemper med personlige lån (private lån)Hva bør man regne med i rente på privatlån i Norge? (Oppdatert juni 2024)

Rentesettingen på usikrede lån kan virke kompleks og uklar for mange. Bankene som tilbyr relativt store lånesummer, gir vanligvis et tilbud som er skreddersydd til den enkelte låntakers økonomiske situasjon.

Vi ser at mange nettsider sier at «du får sikkert rundt 8 % rente».

Men dette er jo umulig å si uten at de kjenner til din:

 • Alder.
 • Inntekt.
 • Gjeld.
 • Samt andre viktige elementer i din privatøkonomiske situasjon.

Fortsatt kan vi likevel si noe om hvor rentene på et vanlig forbrukslån pleier å ligge.

Du kan nesten regne med mellom 5 % og 25 % effektiv rente

Den effektive renten på de fleste privatlån varierer vanligvis mellom 5% og 25%. Den renten du tilbys avhenger stort sett av din kredittscore.

Er du vurdert som svært kredittverdig av banken, kan du forvente lavere renter enn hvis du anses for å ha høyere risiko.

Større lån gir lavere total rente (med høyere total kostnad i det lange løp)

Lånesummens størrelse spiller også en vesentlig rolle. For bankene er det ikke lønnsomt å tilby lave renter på små lånesummer, da inntektene fra disse lånene blir for lave, noe som kan føre til at banken ikke tjener på utlånet.

Dette resulterer i at rentene fra banker som spesialiserer seg på mindre privatlån generelt sett er høyere.

Når du er på utkikk etter det billigste forbrukslånet uten sikkerhet, bør du derfor bruke de totale lånekostnadene som sammenligningsgrunnlag.

Dette gir deg en mer helhetlig forståelse av lånetilbudene, og hjelper deg med å identifisere det mest kostnadseffektive alternativet basert på din finansielle situasjon.

Hvorfor tar nordmenn opp privatlån? Vanligste årsaker

Det er flere grunner til at nordmenn vurderer å ta opp et privatlån.

La oss raskt og effektivt gå gjennom de vanligste årsakene.

Behovet for litt ekstra penger kan oppstå hvis man har flere mindre lån med høye rentesatser. En effektiv strategi for å kvitte seg med smågjeld, er å refinansiere eksisterende gjeld ved å ta opp et større forbrukslån.

Dette tillater samling av diverse gjeldsposter under ett lån, som potensielt kan tilby en betydelig mer fordelaktig rente. Du har helt sikkert sett at flere norske banker tilbyr både refinansiering med og uten sikkerhet i boligen.

Men det er ikke bare dyr eksisterende gjeld som får folk til å søke om privatlån.

Lån for å klare å stille med 15 % egenkapital på boligkjøp

I dagens situasjon, med strenge boliglånsforskrifter, kan det være utfordrende for mange å ta steget inn på boligmarkedet. Dette gjelder spesielt med tanke på kravet om egenkapital.

For mange innebærer dette behovet for å spare over flere år for å oppfylle 15% egenkapitalkravet av boligens kjøpesum. I slike tilfeller kan det å skaffe et privatlån for å dekke egenkapitalen fremstå som en smart løsning.

Selv vil vi anbefale at du er forsiktig med å ta opp privatlån for å stille med nok egenkapital. Husk at forbrukslån uten sikkerhet ofte har høye rentesatser. Du må derfor regne med at du både:

 • Skal betale ned selve hovedlånet (boliglånet).
 • Samtidig som du betjener et forbrukslån med rente på mellom 5 % og 25 %.

….det kan etter hvert vise seg å bli ganske dyrt.

Finnes det noen klare ulemper med slike lån?

Naturligvis medfører et privatlån visse ulemper.

Du trodde vel ikke at du bare skulle få et lån gratis uten å betale litt for det?

Ulempene blir spesielt tydelige når forbrukslånet sammenlignes med andre typer lån.

Selv om det er en åpenbar fordel at man kan låne penger uten å måtte stille med sikkerhet eller egenkapital, utgjør dette også en ulempe. Dette skyldes at banken påtar seg en høyere risiko ved å utstede lån uten sikkerhet, noe som reflekteres i en betydelig høyere rente sammenlignet med et sikret boliglån.

For øyeblikket ligger effektiv rente på et boliglån typisk rundt 5-6%, mens et gjennomsnittlig privatlån kan ha en rente på om lag 15-16%.

Det er altså kostnaden på lånet som utgjør ulempene.

La oss dykke litt dypere inn i de ulike typene av kostnader som kommer med et privatlån.

Forstå de ulike kostnadene

De fleste forbrukslån kommer med et etableringsgebyr. Ofte er dette et fast beløp, uavhengig av lånestørrelsen, som typisk ligger på omtrent 1050 kroner. Det finnes imidlertid banker som tilbyr lavere etableringsgebyr for mindre lånesummer.

I tillegg til etableringsgebyret, pålegger alle banker et termingebyr for å dekke administrasjonskostnadene knyttet til den månedlige faktureringen.

Du må også vite at de ansatte i banken skal ha penger for å «jobbe». Dette beløpet ligger vanligvis på rundt 75 kroner.

For de bankene som spesialiserer seg på smålån i Norge, kan dette gebyret være vesentlig høyere. Vi i Best-Forbrukslån har sett termingebyrer som har strukket seg helt opp til 150 kroner.

Termingebyret blir høyere på smålån fordi banken vet at lånet vil betales tilbake raskere. Da må de maksimere sin profitt så lenge lånet faktisk er gyldig.

For å beregne de effektive rentene på et lån, legges disse gebyrkostnadene til de nominelle rentene. Det er verdt å merke seg at forskjellen mellom nominelle og effektive renter blir mer markant ved lavere lånesummer, hovedsakelig på grunn av gebyrenes større relative andel av lånekostnaden.

Bruk en låneagent for å finne et billig privatlån

Gitt den store variasjonen i rentebetingelser, er det klokt å sammenligne en rekke lånetilbud før du bestemmer deg.

Når du søker lån på nettet, så skal du aldri gå for «det første og beste».

Da vil du tape mye penger.

Søknaden kan skje på to måter. Du kan enten søke direkte på nettsidene kjente banker, eller ved å benytte en låneagent som kan gjennomføre denne prosessen for deg.

Vi anbefaler sistnevnte strategi.

Hvorfor lønner det seg å bruke låneagenter?

Det å bruke låneagenter medfører ingen kostnader for deg som låntaker, siden de mottar provisjoner fra de bankene de formidler lån for.

Prosessen med søknadsbehandling er dessuten like rask gjennom en låneagent som når du søker direkte hos en bank.

De samme mekanismene er i spill.

Banken skal uansett kredittsjekke deg, analysere lånebeløpet du ber om – samt gi deg et svar på mail eller telefon.

De mest effektive låneagentene er i stand til å innhente 25 eller flere lånetilbud, avhengig av lånesummens størrelse og din evne til å møte bankenes minimumskrav.

Dette gir deg en bred og variert oversikt over de beste lånealternativene tilgjengelige, uten ekstra kostnad eller innsats fra din side.

Du ser kanskje at det å benytte deg av en låneagent virker veldig smart, ikke sant?

Legg igjen en kommentar

Kommenter

Best-forbrukslån.no
Logo