Mikrolån – Beste personlige smålån i 2024

Trenger du et mindre lånebeløp, kanskje på grunn av uventede utgifter eller for å ha litt ekstra å rutte med til ferien?

I så fall kan mikrolån – også kalt smålån – være løsningen du ønsker å ta en titt på.

Mikrolån er en type forbrukslån som vanligvis ikke overstiger 15 000 kr og er designet for å dekke mindre finansielle behov.

Med et hav av ulike lånetyper tilgjengelig i dagens marked, kan det være utfordrende å navigere og skille mellom dem.

For å gi deg en bedre forståelse av mikrolån, vil vi her belyse hva mikrolån faktisk er, samt utforske fordeler og ulemper ved å ta opp et slikt lån.

I tillegg vil vi se på dine muligheter for å sikre et mikrolån (selv for deg som har betalingsanmerkninger), samt hvordan du kan sikre deg de beste lånevilkårene på det norske markedet.

Er du klar?

Da tenker jeg vi bare setter igang.

mikrolån

Hva er et mikrolån? (oppdatert juni 2024)

Mikrolån representerer en form for finansiell tjeneste rettet mot individer som tradisjonelt ikke har tilgang til konvensjonelle banklån.

Den grunnleggende ideen er enkel: Ved å tilby små lån, kan man hjelpe folk med å kjøpe nødvendig utstyr, eller dekke kritiske behov, dermed fremme selvstendighet og økonomisk vekst.

Litt lengre ned i artikkelen kommer vi inn på emnet:

«Hva er vanlig å bruke et mikrolån på?»

Et kjennetegn ved disse lånene er deres relativt høye rente sammenlignet med tradisjonelle banklån. Denne høye renten reflekterer det høyere risikonivået långiver tar, gitt at mottakere ofte mangler både kreditt historikk og sikkerhet.

mikrolån lav rente

Renteeksempel på et mikrolån i Norge

Når vi ser på et eksempel på et mikrolån i Norge, kan det illustreres slik:

Lånebeløp (NOK)Effektiv renteLånutbyderTilbakebetalingstidMånedlig avdrag
10,00020%Norsk Mikrofinans12 månederCa. 925 NOK

Merk at dette eksempelet er fiktivt og at den effektive renten kan variere betydelig avhengig av långiver, lånevilkår, og låntakers kredittverdighet.

I tillegg kommer ofte andre kostnader som etableringsgebyr og termingebyr, som også vil påvirke den totale tilbakebetalingssummen.

Har du behov for å vite hvordan du skal få bedre rentebetingelser? Vi har skrevet en helt egen artikkel som omhandler lån med lav rente.

mikrolån på dagen

Hvor stort lånebeløp kan man få?

«Mikrolån» er ofte definert som et lån på mellom 5000 og 15,000 norske kroner.

Ulike banker – og finansnettsider – virker å operere med ulike tall. Men det er disse tallene vi i Best-Forbrukslån.no opererer med.

Når du vurderer å søke om lån på nettet, er det viktig å være klar over de faktorene bankene legger vekt på i sin vurdering. Selv om praksis kan variere mellom ulike banker, baserer de seg generelt på lignende informasjon: din eksisterende gjeld, inntekt, og betalingshistorikk. Denne informasjonen benyttes til å utføre en risikovurdering av deg som potensiell låntaker.

Uforpliktende lånsøknad hos norske låneagenter

For å få en nøyaktig forståelse av hva ulike banker kan tilby deg, er det anbefalt å sende inn en uforpliktende lånesøknad. Et verktøy som Uno Finans kan være til stor hjelp i denne prosessen.

Med Uno Finans kan du enkelt sende søknaden din til flere banker samtidig, noe som gir deg en bred oversikt over tilgjengelige lånemuligheter. Og på grunn av at alle søknader er helt uforpliktende, så kan du selv avslå tilbudet akkurat når du vil.

La oss dykke litt dypere inn i dette emnet.

Husk å send inn en søknad via en låneagent

Sammenligning av vilkår er spesielt viktig når det gjelder mikrolån, da disse lånene kan være kostbare.

Det å finne det mest gunstige tilbudet kan resultere i betydelige besparelser. For førstegangslåntakere kan det imidlertid være utfordrende å navigere i lånemarkedet, gitt det brede spekteret av tilgjengelige långivere og deres varierende vilkår.

Plattformer som Lendo og Uno Finans utgjør et verdifullt verktøy ved å tilby en løsning som lar deg søke om de mest relevante lånene basert på ønsket beløp. Ved å muliggjøre søknad til flere banker samtidig, kan du spare tid og øke sjansene for å finne det beste lånetilbudet.

Selv for lån som typisk skal tilbakebetales raskt, er det viktig å vurdere den årlige renten for å sikre at du får en fullstendig oversikt over alle lånekostnader. Derfor anbefales det å søke hos flere banker for å oppnå et solid grunnlag for sammenligning og sikre at du får det beste mulige tilbudet.

Hvilke krav finnes for de som tar opp små forbrukslån?

Bankenes tilnærming til mikrolån reflekterer en balanse mellom tilgjengelighet og forsiktighet. Kravene de setter, selv om lavere sammenlignet med større lån, sikrer at låntakeren har evnen til å håndtere tilbakebetalingen. Disse kravene er varierte og tar hensyn til faktorer som alder, inntekt og betalingshistorikk.

1. Alderskrav – 18, 20, 23 eller 25? Avhenger av banken

Alderskravet sikrer at låntakeren har nådd en viss grad av økonomisk og juridisk ansvarlighet. Mens noen banker fastsetter minimumsalderen til 18 år, kan andre kreve at låntakerne er eldre, med varierende aldersgrenser opp til 25 år.

Dette kan reflektere bankens risikovurdering, hvor yngre låntakere kan anses som høyere risiko. Samtidig setter noen banker en øvre aldersgrense for å minske risikoen forbundet med tilbakebetalingsevne over tid.

2. Inntekt på minst 120,000 kroner i året

Inntektskravet for mikrolån er satt for å sikre at låntakeren har en stabil økonomisk grunnflate, selv om dette kravet vanligvis er lavt.

En liknet årsinntekt på 120 000 kroner er et eksempel på et slikt krav, noe som viser at banken ønsker å se en viss grad av økonomisk stabilitet, men erkjenner samtidig at formålet med mikrolån ofte er å betjene de med lavere inntekt.

3. God kredittscore

Når det gjelder betalingshistorikk, er det viktig at du har en god kredittscore.

Betalingsanmerkninger eller aktive inkassosaker er klare avslagsgrunner, da de indikerer tidligere utfordringer med å håndtere gjeld. Dette aspektet er avgjørende fordi det direkte reflekterer låntakerens tidligere evne til finansiell forvaltning.

4. Du skal ikke ha for mye eksisterende gjeld

Gjeldsbyrde er et annet viktig vurderingskriterium. Selv med mindre lånesummer, vil en allerede høy gjeldsbyrde kunne føre til avslag. Myndighetenes retningslinjer setter en øvre grense for gjeld til fem ganger årsinntekten, som tjener som en sikkerhetsmekanisme for både låntaker og långiver.

Denne regelen er designet for å forhindre at individer tar på seg mer gjeld enn de rimeligvis kan håndtere, dermed redusere risikoen for økonomisk overbelastning og bidra til finansiell stabilitet.

Samlet sett, selv om terskelen for å kvalifisere for et mikrolån er lavere, illustrerer de angitte kriteriene en grundig vurdering av låntakerens økonomiske situasjon. Dette sikrer at mikrolån forblir tilgjengelige for de som trenger dem mest, samtidig som det beskytter både bankens og låntakerens interesser.

Hva er viktig for kunder som vil ta opp mikrolån?

Et mikrolån, som navnet antyder, representerer et mindre lånebeløp designet for å møte kortsiktige finansielle behov. Typisk søker brukere etter mikrolån for å håndtere uventede utgifter eller for å oppnå midlertidig likviditet.

Du skal kanskje på en lengre (og dyr) ferie. Eller så har oppvaskmaskinen din gått dunken. Eventuelt må du utføre en dyr bilreperasjon.

Ja…alle disse tingene kan føre til behov for litt ekstra penger.

Kort løpetid og stort utvalg av banker

På grunn av lånenes korte løpetid, er en effektiv søknadsprosess og konkurransedyktige betingelser av stor betydning. Fleksibilitet i tilbakebetaling er også viktig, spesielt for de som planlegger å tilbakebetale lånet over en relativt kort periode og ønsker en problemfri prosess.

Det å være velinformert og ha dybdeinnsikt om mikrolån kan derfor være avgjørende for å ta veloverveide økonomiske valg.

Dette kunnskapsgrunnlaget gir potensielle låntakere muligheten til å vurdere sine alternativer nøye, sikre de mest fordelaktige vilkårene, og til slutt treffe beslutninger som best støtter deres økonomiske velvære.

I hvilke situasjoner vil et mikrolån være fint å ha for nordmenn?

Mikrolån, også kjent som små lån, utgjør et verdifullt valg under bestemte økonomiske forhold. Disse lånene kan tilby en løsning på en rekke situasjoner:

  • Utgifter som plutselig dukker opp i hverdagen. Om du plutselig møter uventede regninger eller nødvendige utgifter som ikke kan utsettes til neste lønningsdag, kan et mikrolån tilby en umiddelbar løsning for å dekke disse behovene.
  • Småkjøp du er nødt til å få utført. For de som ser på anskaffelse av mindre gjenstander, som en ny hvitevare eller nødvendige bilreparasjoner, kan et mikrolån tjene som en praktisk metode for å finansiere disse uten å binde seg til en omfattende låneprosess.
  • Situasjoner hvor du akutt har behov for penger. I tilfeller av akutte nødsituasjoner som krever rask tilgang til midler, enten for helsemessige forhold eller andre kritiske årsaker, kan et mikrolån gi den nødvendige økonomiske støtten.

Det er essensielt å anse et mikrolån som ett av flere alternativer og grundig vurdere dine personlige økonomiske omstendigheter før du tar beslutningen om å inngå en slik finansiell forpliktelse.

Forbrukslån og mikrolån – hva er egentlig forskjellen(e)?

Et forbrukslån karakteriseres som et lån uten sikkerhet, men med vesentlig lavere rentekostnader sammenlignet med smålån og mikrolån. Dette gjør at det ofte kan være mer økonomisk fordelaktig å gå for et forbrukslån fremfor et smålån.

Men disse termene er i og for seg synonymer.

Både «smålån» og «mikrolån» har jo samme effekt som et forbrukslån. Du kan bruke pengene på hva du vil. Renten er som regel ganske høy. Og alle slike lån gis ut av sertifiserte norske banker.

Noen ganger kan det være lettere å få tak i smålån

I tillegg til den økonomiske fordelen, er det verdt å merke seg at kravene for å kvalifisere til et forbrukslån er strengere enn for et mikrolån. Dette reflekterer en forsvarlig utlånspraksis; altså et bevis på at bankene tar sitt ansvar som långiver seriøst.

Disse kravene er i tråd med Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlige forbrukslån, som blant annet vurderer låntakers betalingsevne, en øvre grense for samlet gjeld og forpliktelser til avdrag.

Disse retningslinjene sikrer at låntakere ikke blir overbelastet økonomisk og bidrar til en sunnere finansiell sektor.

Forstå den effektive renten på mikrolån

I denne sammenhengen blir det klart at forståelsen av forskjellen mellom nominelle og effektive renter er kritisk for å vurdere den reelle kostnaden av et lån. Nominelle renter angir grunnrentesatsen for lånet uten å ta hensyn til ekstra kostnader som gebyrer og hvordan renten kapitaliseres. Effektive renter, derimot, inkluderer alle ekstra kostnader, som etableringsgebyr og termingebyr, samt frekvensen av rentetillegg. Dette gir et mer presist bilde av lånets totalkostnad.

Den korte tilbakebetalingstiden for mikrolån betyr at lånet bærer gebyrkostnader som fordeles over færre måneder, noe som dramatisk kan øke de effektive rentene. Derfor kan et lån som ved første øyekast ser rimelig ut basert på den nominelle renten, i virkeligheten vise seg å være ganske dyrt når de effektive rentene beregnes.

Flere små lån er alltid en dårlig idè

Problemet forsterkes når låntakere tar opp flere små lån samtidig, uten å vurdere de kumulative effektene av høye effektive renter. En situasjon kan oppstå hvor de månedlige avdragene blir en betydelig økonomisk belastning, og hvor den totale kostnaden for lånet overstiger den opprinnelige lånesummen mange ganger.

Det er her faren ligger med mikrolån: selv om de kan tilby nødvendig finansiering i kritiske situasjoner, kan de også føre til en gjeldsfelle hvis ikke lånet blir håndtert med omhu.

Låntakere bør derfor alltid beregne de effektive rentene og vurdere sin evne til å betale tilbake lånet under de gitte vilkårene, før de forplikter seg. Dette krever en grundig forståelse av lånevilkårene og en realistisk vurdering av egne finansielle muligheter.

Video – fordeler & ulemper med små mikrolån (2024)Kan man få mikrolån med betalingsanmerkning?

Kort fortalt: nei. Det er veldig vanskelig å overbevise noen banker om at du skal få mikrolån hvis du het betalingsanmerkning eller pågående inkassosaker.

En betalingsanmerkning fungerer som et varsel om uoppgjorte betalinger og kan betraktes som et kraftig signal til långivere og selskaper om at en person har hatt utfordringer med å innfri sine økonomiske forpliktelser.

Dette kan ofte medføre at mange banker anser det som for risikabelt å tilby lån til individer med slike anmerkninger, resulterende i at lånesøknader avslås.

Til tross for disse utfordringene, kan et mindre lån, slik som et mikrolån, noen ganger tilby en vei ut for å ordne opp i økonomiske misligheter og dermed bidra til å få betalingsanmerkninger slettet.

Bankene kan vise villighet på grunn av den lave lånesummen

Mikrolån, på grunn av lånets lave beløp, kan være mer tilgjengelige selv for norske prviatpersoner med betalingsanmerkninger, selv om det fortsatt kan være utfordrende å finne banker som er villige til å ta denne risikoen.

Forberedelse på mulige avslag er derfor viktig, ettersom mange banker vil vurdere det som for høy risiko å innvilge lån under slike omstendigheter.

Men det koster deg samtidig ingenting å sende inn en søknad. Om du har en betalingsanmerkning, så vil vi likevel foreslå at du kvitter deg med denne først. Deretter kan du prøve å søke om smålån på et senere tidspunkt.

Får man mikrolån uten kredittsjekk?

Nei, det er umulig. Alle banker er pålagt å utføre en kredittsjekk av låntakere før de gir ut lån.

I Norge er kredittsjekk en ufravikelig del av lånesøknadsprosessen, uansett lånetype. Dette gjelder altså både lån med sikkerhet og usikrede lån.

Hvorfor er denne kredittsjekken så viktig?

Formålet med systemet er å forebygge økonomiske utfordringer ved å hindre at personer med betydelig gjeldsbyrde påtar seg ytterligere forpliktelser som kan øke risikoen for alvorlige gjeldsproblemer.

Hvem utfører kredittsjekk av norske låntakere?

Det er fire hovedaktører som utfører kredittvurderinger av privatpersoner i Norge: Dun & Bradstreet (tidligere Bisnode), Experian, Creditsafe, og EVRY.

Dette er listen per juni 2024, men kan oppdateres senere. De siste årene har det ikke kommet noen nye aktører på markedet.

Gjenpartsbrevet informerer deg om at du har blitt kredittsjekket

Når en kredittsjekk er utført på deg, skal du informeres om dette gjennom et gjenpartsbrev. Dette brevet gir detaljer om hvem som har forespurt kredittvurderingen, hvilke opplysninger som er innhentet, kildene til disse opplysningene, samt resultatet.

Og med «resultatet», så mener vi «hvor bra kredittscore du faktisk fikk».

For å forstå disse faktorene, får du innsikt i eventuelle forbedringsområder, for eksempel betalingsanmerkninger, som når de er oppgjort, straks slettes og dermed forbedrer din kredittrating.

Kredittscore – fra 0 til 100?

Din kredittrating blir rangert på en skala fra 1 til 100, hvor 1 er lavest og 100 er høyest. Denne ratingen har direkte innvirkning på hvilken rente du blir tilbudt – en lavere kredittrating fører til høyere rente.

Dersom du ønsker å hindre uautoriserte kredittsjekker, kan du aktivere en sperre mot kredittvurdering. Dette kan være spesielt relevant for de som er bekymret for identitetstyveri eller uautorisert tilgang til personlige opplysninger.

For å gjennomføre en lånesøknad må imidlertid denne sperren midlertidig oppheves for å tillate potensielle långivere å vurdere din økonomiske situasjon. Sperren kan gjeninnføres etter behov.

Konklusjon

Mikrolån kan tilby den nødvendige likviditeten du trenger for en kort periode, men det er essensielt å bruke pengene fornuftig.

På grunn av at vi snakker om små lån, er det viktig å sørge for at tilbakebetalingen foregår så smidig som mulig. Disse lånene kommer ofte med høye rentesatser, spesielt hvis tilbakebetalingstiden strekkes ut. Derfor er det avgjørende å grundig forstå lånevilkårene og nøye vurdere lånets formål før man aksepterer et tilbud.

Undersøk låneagentenes (gratis) tjeneste

For å få en bedre oversikt over lånealternativene, tilbyr flere norske låneagenter en tjeneste hvor du kan motta tilbud fra flere banker samtidig.

Dette kan hjelpe deg med å finne det mest konkurransedyktige tilbudet. En lånekalkulator, som du finner på flere av våre partneres nettsider, kan være et nyttig verktøy for å se hvordan ulike lånebeløp og nedbetalingsperioder påvirker lånet over tid, samt hvordan endringer i renten kan påvirke de totale kostnadene.

Eksempel på slike låneagenter er henholdsvis Uno Finans og Lendo.

Dette er svært nyttig å ta en kikk på før man søker om mikrolån i 2024

Alle lånesøknader gjennom norske låneagenter er uforpliktende, og gir deg muligheten til å velge fritt blant tilbudene. Eller – dersom du ikke liker lånevilkårene – å avslå.

Dette gir deg full kontroll over søknadsprosessen. Hvis du er usikker på hvilket lån som passer best for dine behov, er vår låneagentenes kundeservice tilgjengelig for å hjelpe med eventuelle spørsmål. Videre finner du en rekke nyttige ressurser og informasjon om forskjellige låntyper på våre nettsider.

Det anbefales ikke å ta opp mer lån enn hva som er absolutt nødvendig. Bruk derfor budsjettlegging og andre økonomiske verktøy for å opprettholde kontroll over økonomien din. Ikke ta opp lån som du ikke klarer å betale tilbake. Da ender du ofte opp i en økonomisk krise.

Legg igjen en kommentar

Kommenter

Best-forbrukslån.no
Logo