Lån uten kredittsjekk på dagen – Hva er mulighetene? (2024)

Alle banker og kredittytere er forpliktet til å gjennomføre en kredittsjekk av lånesøkere. Derfor vil du ikke finne lån uten kredittsjekk i Norge. Det finnes imidlertid flere alternativer for deg som trenger penger.

Og disse alternativene vil se litt nærmere på i denne artikkelen.

Vi vil også forklare hvordan en kredittvurdering gjennomføres. Du får innsikt i hvordan kredittsjekken påvirker dine lånemuligheter og hvilke rentebetingelser du kan få på et lån.

Da kan du forstår hvorfor du fikk avslag på lånesøknaden din. Samt hvordan du kan forbedre din økonomiske profil.

Hvorfor er det umulig å få lån uten kredittsjekk i Norge?

I Norge er banker og kredittytere pålagt å gjennomføre en kredittsjekk før de tilbyr lån. Dette reguleres av Finansavtalelovens paragraf 46b, som også spesifiserer hvordan sjekken skal utføres.

Alle norske banker er – naturlig nok – påkrevd å følge Finansavtaleloven. Dersom man bryter denne loven, vil man miste konsesjon og dermed ikke få lov å drive bankvirksomhet i Norge.

Men tilbake til tema. Hvorfor er det ikke mulig å gi lån uten kredittsjekk?

Primært er det to grunner til dette:

  • Beskyttelse av låntaker: Bankene har plikt til å sikre at låntakeren kan håndtere de økte utgiftene uten å risikere gjeldsproblemer. Hvis det er rimelig å anta at låntakeren vil ha vansker med tilbakebetalingen, skal banken fraråde låneopptaket. Banken må avslå søknaden dersom risikoen for mislighold er høy.

  • Bankens egen interesse: Banken ønsker å unngå at låntakeren får betalingsproblemer, da et misligholdt lån medfører merarbeid og potensielle tap for banken. Derfor vil en bank alltid gjennomføre en kredittsjekk før de tilbyr et lån. Det er ingen banker som egentlig ikke ønsker å gi ut lån til mennesker i økonomisk knipe. Du ville nok heller ikke lånt penger til en venn eller et familiemedlem som har en historikk med å ALDRI tilbakebetale lånet?

Usikrede lån har lavere krav til søker

Selv om det ikke er mulig å få lån uten kredittsjekk, betyr ikke det at det er vanskelig å få lån uten sikkerhet. Slike lån er ofte lettere å få innvilget enn for eksempel boliglån eller billån med sikkerhet.

Dette skyldes blant annet at kravene til inntekt er lavere siden lånesummene også er relativt lave. De lave lånesummene er en av årsakene til at bankene ikke krever pant for lånet. Man får ikke et forbrukslån på over 1 million kroner. Et boliglån kan man få til flerfoldige millioner kroner.

I denne artikkelen vil vi se nærmere på hvordan lånesøknader vurderes, og hva vurderingen betyr. Først vil vi se på de faktiske lånemulighetene og hvordan du kan finne det billigste lånet.

Du får ikke lån uten kredittsjekk – hva er alternativene?

Antallet banker som tilbyr lån uten sikkerhet er høyt, og i Norge kan du søke om et slikt lån fra rundt 60 ulike banker. Det er veldig høyt.

Derfor vil man kanskje bli litt forvirret over antall banker man søker lån fra.

Utfordringen ligger i å finne den banken som gir deg det mest gunstige rentetilbudet. Det MÅ du nesten få til. Man skal aldri være lojal til bankene.

For å finne de beste tilbudene må du ha et godt sammenligningsgrunnlag. Dette innebærer at du bør sende søknader til så mange utlånere som det er praktisk mulig å håndtere.

Bruk en låneagent når du ikke kan søke lån uten kredittsjekk på dagen

Det å sende søknader til mange banker kan være tidkrevende. Det kan også være utfordrende å finne alle bankene som tilbyr det lånet du trenger. En effektiv løsning er å sende lånesøknaden via en låneagent.

Låneagenter fungerer som et bindeledd mellom deg og de bankene de samarbeider med. Tjenestene til agenten er gratis, tilbudene du mottar er uforpliktende, og du sparer tid ved å bruke en agent. Tvert imot, det er en raskere og mer effektiv måte å finne det beste lånet på.

Eksempler på slike låneagenter er Uno Finans og Lendo. Dette er sikkert bedrifter du har hørt om.

Man sparer mye tid på å søke lån via en låneagent.

Lån uten kredittsjekk

Søke om forbrukslån i stedet for lån uten kredittsjekk: hvordan gjør man det i 2024?

Enten du søker via en låneagent eller direkte til hver enkelt bank, vil søknadsprosessen i hovedsak være lik. Først velger du lånesum og ønsket nedbetalingstid. Deretter oppgir du ditt personnummer eller D-nummer dersom du er utenlandsk statsborger. Du må også oppgi din e-postadresse og telefonnummer. Noen banker spør også om du er norsk statsborger for å vurdere din søknad.

Hva bør man tenke på når man skal søke lån på nett?

Søknadsskjemaene inneholder ofte flere elementer. Du må for eksempel angi om lånet skal brukes til refinansiering. Ved refinansiering vil banken du får det nye lånet fra innfri din eksisterende gjeld på dine vegne. Altså at din eksisterende gjeld

For å kunne gjøre dette trenger de informasjon om hvilke kreditorer det dreier seg om, samt størrelsen på gjelden. Dette kan være en effektiv måte å samle gjeld på og potensielt få bedre rentebetingelser.

Dersom banken eller lånemegleren tillater medlåner, vil du få muligheten til å inkludere en medlåner i søknaden. En medlåner kan ofte forbedre sjansene dine for å få innvilget lånet og kan bidra til bedre rentebetingelser. Medlåneren må også oppgi sitt personnummer og kontaktinformasjon for at søknaden skal kunne behandles.

Bankene begynner lynraskt å behandle søknaden elektronisk

Bankene begynner å behandle søknaden så snart den er sendt inn, og svaret kommer som regel innen 24 timer. Mange banker gir svar nesten umiddelbart, ofte innen en time.

Dette gjør at du raskt får vite om du har fått innvilget lånet, og på hvilke betingelser. Rask behandlingstid er en av fordelene ved å bruke låneagenter, ettersom de samarbeider med flere banker og kan skaffe deg flere tilbud på kort tid.

Dette gir deg et bedre grunnlag for å sammenligne og velge det beste lånetilbudet.

Hvorfor får man avslag på lån uten kredittsjekk?

Vi skal undersøke de vanligste årsakene til at lånesøknader blir avslått. Dette vil gi et klarere bilde av hvilke resultater en kredittsjekk gir og hvilke løsninger som finnes.

En vanlig grunn til avslag er at du ikke oppfyller bankens minstekrav. Bankene har forskjellige krav til alder og inntekt, med de fleste som krever at du er minst 20 år for å få et forbrukslån.

En annen årsak kan være at kredittscoren din er for lav. Kredittopplysningsbyråer anbefaler at en lav score bør føre til avslag på lånesøknader. Det finnes ingen standard-skala kredittbyråer bruker. Noen skalaer går fra 0 til 1000. Andre går fra 0 til 100. Når skalaen går fra 0 til 1000, er grensen vanligvis rundt 250 poeng for mindre lånebeløp. Hvis skalaen går til 100, ligger grensen ofte rundt 25 poeng. For større lånebeløp må kredittscoren være høyere. Det vil si: får du ikke over 25 eller 250 poeng på skalaen, så vil lånesøknaden automatisk avslås.

Høy lånesum kan oftere gi avslag

En tredje grunn kan være at lånesummen du søker om er for høy. Den mest vanlige årsaken til avslag er at søkeren ikke har tilstrekkelig låneevne. Dette kan bety at den totale gjelden overstiger fem ganger inntekten din, eller at inntektene dine ikke gir tilstrekkelig betalingsevne.

Har du aktive inkassosaker, vil søknaden som regel bli avslått. Det kan imidlertid gjøres unntak, for eksempel hvis lånet skal brukes til å refinansiere gjelden knyttet til inkassosaken, eller hvis inkassosaken er av mindre betydning, som når kravet er på en liten sum som kan gjøres opp raskt.

Hvis du har betalingsanmerkninger, vil søknaden om lån normalt bli avslått.Jeg fikk avslag på lån uten kredittsjekk – hva er løsningen nå?

Det er banken som sitter med svaret. Det er nemlig banken(e) som har tatt en vurdering – og sagt at du ikke skal få lån uten kredittsjekk.

Husk at hvis du ikke får en begrunnelse for hvorfor søknaden ble avslått, bør du be banken om en forklaring. Dette kan gjøres per telefon eller per e-post. I noen tilfeller kan det være små justeringer som skal til.

En vanlig løsning er å søke om et lavere lånebeløp. Mange banker vil informere deg om dette i avslaget og tilby et lån på et mindre beløp. Om du har søkt om lån uten kredittsjekk på 50,000 kroner, så vil kanskje banken se på det som en for høy risiko. Da kan du ofte søke om lån på 25,000 kroner – for å se om det går igjennom.

Det å ha en medlåntaker kan også være nyttig i noen situasjoner. Med en medlåntaker øker bankens sikkerhet, siden begge låntakerne er ansvarlige for tilbakebetalingen.

Kombinasjon av lån og refinansiering kan være vanskelig

Avslag på lånesøknaden kan også skje hvis søknaden inneholder både refinansiering av eksisterende gjeld og midler til generell bruk. Banken kan kanskje godkjenne en søknad som kun fokuserer på refinansiering.

Hvis avslaget skyldes en betalingsanmerkning, er løsningen vanligvis å betale ned den aktuelle gjelden. Når dette er gjort, må kreditor be om at anmerkningen fjernes, og du vil kunne søke om lån igjen.

Det er også viktig å sette seg inn i de ulike bankenes minstekrav. Selv om det kan gjøres unntak, vil du ofte få avslag hvis du ikke oppfyller kravene til alder og inntekt. Finn banker med krav du oppfyller, eller bruk en låneagent som samarbeider med mange banker for å øke sjansene dine.

Nyttig informasjon om smålån uten kredittsjekk

Spørsmålet om å få lån uten kredittsjekk oppstår ofte når det er snakk om små lånebeløp. Vi snakker her om lån under 50 000 kroner.

Om du ønsker å akkurat låne 50 000 kroner, så har vi skrevet en artikkel om det.

Dette skyldes tidligere praksis blant enkelte useriøse långivere som markedsførte lån uten kredittsjekk før regelverket ble strengere. Disse långiverne tilbød ofte mikrolån og små lån uten å gjennomføre kredittsjekk.

SMS-lån og andre ulovlige låneformer

Du husker kanskje den legendariske «SMS-lån»-bølgen i Norge? Det å søke usikrede lån via SMS var noe man kunne få til på tidlig 2000-tall. Lånene hadde skyhøy rente, og de ble – naturligvis – forbudt etter en viss tid.

Hvis du trenger et lite lånebeløp, bør du være ekstra forsiktig med valg av bank. Du må også virkelig være nøye med å sjekke hvor høy effektiv rente det er på lånet.

Banker som spesialiserer seg på mindre lån, for eksempel opp til 10 000 eller 15 000 kroner, har ofte svært høye renter. Selv om de kan virke attraktive i enkelte tilfeller, finnes det vanligvis mer økonomiske alternativer.

Lån uten kredittsjekk – vår konklusjon i 2024

Veldig mange klikker seg inn på en artikkel om lån uten kredittsjekk med spørsmålet:

«Kan jeg få et sånt lån?»

Svaret er…nei. Det kan du ikke.

I Norge er det ikke mulig å få innvilget et lån uten kredittsjekk. Alle banker som opererer i Norge er pålagt å foreta en grundig kredittvurdering før de yter lån. Dette gjøres både for å redusere risikoen for gjeldsproblemer hos søkeren og for å sikre bankene mot tap.

En kredittsjekk baseres på offentlig tilgjengelige opplysninger om søkerens gjeld, inntekt, eiendeler med pant, og betalingshistorikk. Dette inkluderer en kredittscore som utarbeides av kredittopplysningsbyråer. Kredittscoren avgjør både om lånet innvilges og hvilke rentebetingelser banken vil tilby. En høy kredittscore fører ofte til lavere renter.

Det er mulig å forbedre sin egen kredittscore og kredittverdighet, noe som kan gi økte lånemuligheter og gunstigere rentebetingelser over tid.

De som søker om lån uten kredittsjekk er ofte de samme som tar opp flere smålån. Dette bør unngås fordi de totale rentekostnadene kan bli svært høye. Har du flere usikrede lån og kreditter, bør disse samles i en refinansiering. Å samle gjeld gir som regel lavere rentekostnader og færre gebyrer.

Legg igjen en kommentar

Kommenter

Best-forbrukslån.no
Logo