Kredittlån – Beste & billigste i 2024

Har du tenkt til å skaffe deg et kredittlån uten sikkerhet?

Det kan i enkelte tilfeller være minst like bra – og kanskje bedre – enn et forbrukslån.

Alt handler om hvordan du klarer å disponere pengene.

I denne artikkelen vil du blant annet lese om:

 • Fordeler og ulemper med å velge kreditt foran klassiske lån.
 • Hva et kredittlån er.
 • Hvordan du klarer å finne lånene som gir deg den laveste renten.
kredittlån

Hva defineres som et kredittlån?

Du lurer kanskje først og fremst på definisjonen av et kredittlån?

For å svare på det, så må vi først omtale en annen låntype.

For å forstå hva et kredittlån er, kan det være nyttig å starte med konseptet nedbetalingslån. Med et nedbetalingslån mottar du hele lånesummen umiddelbart etter at låneavtalen er signert.

Deretter tilbakebetaler du lånet i faste avdrag over en bestemt periode, gjennom et avtalt antall terminer. Dette er den tradisjonelle måten de fleste lån opererer på. Og du kjenner helt sikkert igjen systemet hvis du har boliglån.

…så hva er kredittlån?

beste kredittlån

Tilgjengelig kredittramme

Kredittlån, derimot, gir deg en kredittramme som du fritt kan disponere over når du har behov. Du «henter ut» pengene når du ønsker å bruke dem.

Pengene utbetales ikke direkte til kontoen din, men forblir tilgjengelige i din nettbank. Du bestemmer selv når og hvor mye du ønsker å overføre fra denne rammen.

På mange måter ligner et kredittlån på funksjonaliteten til et kredittkort, med den forskjell at du ikke får et fysisk kort å benytte. Dette lånet gir fleksibilitet i form av tilgang til midler opptil den godkjente kredittrammen, og du betaler rente kun for den delen av kreditten som faktisk blir brukt.

På engelsk kalles kredittlån for «line of credit».

Hvorfor kan kredittlån være smart for nordmenn?

Kredittlån appellerer til mange på grunn av høy fleksibilitet.

Ved å søke om et kredittlån, søker du om en bestemt sum penger. Hvis du for eksempel får innvilget en kredittramme på 200 000 kroner, er det ikke nødvendig å bruke hele summen umiddelbart.

Du kan velge å utnytte kun en del av pengene når det faktisk er behov, noe som sparer deg for renteutgifter på den ubrukte delen av kreditten.

I næringslivet er dette kjent som en kassekreditt.

Hovedfordelen med et kredittlån er altså at du har øyeblikkelig tilgang til midler, og det fungerer som en praktisk økonomisk reserve når du trenger litt ekstra.

Kun ta opp lån du vet at du klarer å betale tilbake (innen rimelig tid)

Det å søke om lån stiller krav til din økonomiske situasjon, da du må kunne vise til at du har kapasitet til å tilbakebetale lånet på en fornuftig måte.

For eksempel, hvis du søker om et lån med en tilbakebetalingstid på ti år, må din privatøkonomi vise at du er i stand til å håndtere denne forpliktelsen.

Kredittlån opererer imidlertid litt annerledes.

Det forventes ikke nødvendigvis at du utnytter hele den innvilgede kreditten, og tilbakebetalingen er ikke bundet til en fastsatt periode. Dette kan gjøre søknadsprosessen og kravene for å få innvilget et kredittlån mindre strenge sammenlignet med typer lån.

Du har vel sett at nordmenn nærmest har et ubegrenset antall kredittkort hver?

Dette er en perfekt illustrasjon på hvor enkelt det er å få tak i penger på kreditt.

Hvordan beregnes renter på et kredittlån?

Når du tar opp et vanlig lån uten sikkerhet, vil rentekostnadene bli beregnet basert på hele det utestående lånebeløpet til enhver tid. Når du betaler ned lånet med avdrag, reduseres den rentebærende gjelden.

Dermed reduseres også rentekostnadene måned for måned. Dette betyr at rentekostnadene vil være litt lavere for hver måned som går, etter hvert som lånet nedbetales.

For et kredittlån derimot, beregnes rentene kun på det beløpet du faktisk har trukket fra på kontoen din. Hvis du ikke bruker hele den innvilgede kredittrammen, vil det ikke påløpe noen rentekostnader for den ubrukte delen av kreditten.

Dette gir en stor fleksibilitet siden du kun betaler for det du faktisk bruker. Du kjenner kanskje igjen denne modellen fra kredittkort?

La oss gi et eksempel.

Eksempel: kredittlån på 300,000 kroner

Hvis du har en kredittramme på 300 000 kroner og kun overfører 40 000 kroner til din egen konto, vil banken kun beregne renter på de 40 000 kronene. Resten av kredittrammen, som forblir urørt, genererer ingen rentekostnader.

Dette skiller kredittlån fra tradisjonelle lån, ved at du har større kontroll over rentekostnadene basert på hvordan og når du velger å bruke kreditten.

Ingen fast nedbetalingsplan på et kredittlån

Et standard forbrukslån følger en fast nedbetalingsplan, hvor du betaler avdrag som er kalkulert basert på antall terminer avtalt med banken. Når du tar opp et forbrukslån, så må du alltid velge hvor lang tid du ønsker å bruke på å betale det ned.

Dette vil typisk gå fra 1-10 år på usikrede lån. På boliglån kan man ha en nedbetalingsperiode på opptil 30 år.

Men når det kommer til kredittlån, så er det annerledes. Kredittlånet anses som avsluttet når hele gjelden er tilbakebetalt.

I motsetning har et kredittlån ikke en definert sluttdato på samme måte som vanlige forbrukslån.

Dette gir en fleksibilitet som er helt unik.

Eksempel:

 • Du blir innvilget en kredittramme på 100 000 kroner.
 • Du velger å utnytte hele denne kredittrammen, noe som reduserer din disponible kreditt til null kroner.
 • Når du deretter tilbakebetaler hele det benyttede beløpet, blir din disponible kreditt igjen 100 000 kroner.
 • Dette sirkulære mønsteret, hvor du bruker og tilbakebetaler, kan teoretisk fortsette så lenge du ønsker, og kan vare i årevis.

Dette illustrerer den vesentlige forskjellen mellom kredittlån og tradisjonelle lån, der kredittlån tilbyr en kontinuerlig fleksibilitet i finansieringen, gitt at du tilbakebetaler det benyttede beløpet.

Hvilke ulemper bør man være obs på?

De fordelene som er nevnt tidligere, kan for noen være tiltalende, men de kommer ikke uten potensielle fallgruver.

La oss være ærlig – det er sjelden usikrede lån kommer med ulemper. Med mindre det er private lån fra venner og familie.

Kredittlån kan ende opp med å være ganske kostbart hvis du mangler finansiell disiplin. Det å konsekvent betale tilbake bare minimumsbeløpet kan gjøre at kreditten over tid blir mye dyrere sammenlignet med et forbrukslån. Dessuten kan tilgjengeligheten av kreditt friste til overforbruk i situasjoner hvor det ville vært klokere å spare opp penger.

Mange tenker at:

«Når jeg har tilgang på 100,000 kroner til enhver tid, så gjør det ikke noe å bestille en dyr ferie til Thailand!»

…men jo. Ofte gjør det noe å tilegne seg dyre forbruksvaner på kreditt.

Man kan enkelt miste økonomisk kontroll

Med et kredittlån kan lånekostnadene dine bli mindre forutsigbare enn med et forbrukslån. Dette skyldes at variabel bruk og tilbakebetaling kan føre til svingende rentekostnader.

I tillegg er det færre banker som tilbyr kredittlån sammenlignet med forbrukslån.

Dette er helt klart noe som begrenser konkurransen og kan gjøre det vanskeligere å sikre seg de mest gunstige rentevilkårene.

Før du bestemmer deg for hvilken type finansiering du vil ha, er det viktig å tenke grundig gjennom din privatøkonomiske situasjon.

Er du disiplinert nok til å ha et kredittlån? Eller vil et forbrukslån med faste rammer og en sikker nedbetalingsplan være bedre?

Et tradisjonelt forbrukslån kan være en mer passende løsning dersom du er bekymret for risikoen ved å bli fristet til å bruke mer penger enn du egentlig har råd til.

Kredittlån på dagen – er det mulig i 2024?

De fleste banker tilbyr raske svar på søknader om forbrukslån eller kredittlån, vanligvis innen noen få timer.

Det er sjeldent at du må vente lenger enn en dag for å få svar på en lånesøknad. Hvis banken vurderer deg som kredittverdig, vil et lånetilbud ofte være inkludert i svaret.

Da må du signere med BankID hvis du faktisk ønsker å takke ja til lånetilbudet.

Uavhengig av hvor raskt prosessen går, er det viktig å ikke ta forhastede beslutninger.

Det å låne penger på impuls kan resultere i at du ender opp med en låneavtale hos en bank som har høyere kostnader enn hva du kunne funnet hos konkurrentene.

Derfor er det fornuftig å utnytte muligheten til å grundig sammenligne forskjellige lånetilbud og betingelser før du tar et endelig valg. Dette kan spare deg for betydelige beløp over tid og sikre at du får det lånet som best passer dine finansielle behov og situasjon.

Fire spesifikke situasjoner hvor det kan være fint med kredittlån

Hvilken lånetype som er best, et vanlig forbrukslån uten sikkerhet eller et kredittlån, avhenger stort sett av dine individuelle behov.

Kredittlån er ofte foretrukket i situasjoner hvor fleksibilitet og tilgjengelighet til midler på kort varsel er viktig.

Her er noen typiske scenarioer hvor vi i Best-Forbrukslån mener at det kan være fint å ha tilgang på kreditt:

 • Når du skal pusse opp boligen. Kostnadene ved oppussing kan være vanskelige å forutse nøyaktig. Da jeg nylig pusset opp kjøkkenet mitt, trodde jeg at det kom til å få en totalpris på rundt 80,000 kroner. Sluttsummen endte på 130,000 etter at rørlegger og snekker hadde blitt betalt. Med et kredittlån har du muligheten til å låne etter hvert som kostnadene oppstår, noe som gir deg fleksibiliteten til å tilpasse lånebeløpet etter de faktiske utgiftene.

 • Kjøp av bruktbil. I disse tilfellene kan et kredittlån fungere som en form for lånegaranti, hvor du har tilgang til nødvendige midler raskt og effektivt. Mange bilselgere setter pris på at du kan bevise å ha tilgang på penger raskt.

 • Når du ønsker en erstatning for et kredittkort. Det å ha en kredittramme tilgjengelig gjør at du kan dra nytte av gode tilbud uten å måtte vente på neste lønningsdag. Dette gir en praktisk løsning i situasjoner hvor umiddelbar tilgang til penger er nødvendig. Høres det ikke litt deilig ut å ha penger tilgjengelig på Black Friday hvis et VIRKELIG godt tilbud plutselig dukker opp?

 • Som en økonomisk buffer. Et kredittlån gir deg sikkerheten av å ha midler tilgjengelig for uforutsette utgifter, enten det er bilreparasjoner, nødvendig utskifting av hvitevarer, eller andre plutselige behov.

I alle disse fire scenarioene tilbyr kredittlån en unik kombinasjon av fleksibilitet og tilgjengelighet som kan være svært verdifull.

Søknadskrav på kredittlån

For å få behandlet en søknad om kredittlån, må søkerne oppfylle visse grunnleggende krav. Dette er ikke unikt for å få innvilget lån på kreditt.

Alle typer lån har forholdsvis strenge krav i Norge. Dette gjelder forbrukslån, boliglån, billån – og … ja – you name it!

Det å møte disse kravene sikrer ikke automatisk godkjenning av søknaden, men det betyr at søknaden i det minste ikke blir umiddelbart avvist. Bankene vil i hvert fall ta søknaden din seriøst hvis du oppfyller nedenstående krav.

Banker oppgir disse kravene tydelig når du søker om kredittlån, og samtlige kravene vil være tilgjengelige på bankenes nettside.

Dersom du søker via en låneagent, vil de generelle minimumskravene speile de laveste kravene blant formidlerens samarbeidsbanker.

Dette kan føre til at du mottar færre lånetilbud dersom din økonomiske situasjon kun så vidt oppfyller disse minimumskravene, særlig når det gjelder alder og inntekt.

Her er minstekravene du må oppfylle for å få innvilget kredittlån i Norge:

 • Være i en myndig alder. Du må være minst 18 år gammel for å søke. Selv om dette er minimumskravet, kan enkelte banker kreve at søkerne er eldre. Vi ser ofte at bankene også krever at låntaker er 20, 23 og i noen tilfeller 25 år.

 • En eller annen form for fast inntekt. En fast inntekt over et bestemt beløp er nødvendig. Dette minimumsbeløpet varierer mellom banker, men selv de laveste kravene, som 120 000 eller 150 000 kroner i året, er relativt lave. Det er avgjørende å ha en inntekt som er betydelig høyere enn dette minimumet for å vise banken at du kan betjene lånet og annen gjeld du måtte ha. Bankene har naturligvis satt dette kravet for å sikre seg at låntaker er i stand til å betale avdragene.

 • Du kan ikke ha noen form for betalingsanmerkninger eller inkassosaker. Aktive betalingsanmerkninger eller pågående inkassosaker vil automatisk føre til avslag. Det er anbefalt å ordne opp i slike forhold før du søker om et nytt lån.

 • Norsk statsborgerskap og/eller fast adresse i Norge. Du må være norsk statsborger eller ha fast bosted i Norge, samt en fast adresse i landet. Dette kravet er forholdsvis enkelt for de fleste å oppfylle, og det gir også tilflyttere til Norge muligheten til å søke om lån, selv uten lang botid eller norsk statsborgerskap.

Dansk video om kredittlån



Kredittlån – vår konklusjon

Et kredittlån fungerer likt som et kredittkort.

Dette lånet er svært fleksibelt, og du har i stor grad frihet til å bestemme størrelsen på avdragene selv.

Akkurat som når du bruker det fine røde Bank Norwegian-kortet i lommeboken din.

Rentene blir kun pålagt den delen av kreditten som faktisk blir benyttet. Dette gjør lånetypen spesielt godt egnet for de som er usikre på det eksakte lånebehovet sitt, eller som ønsker en økonomisk buffer for å kunne håndtere uforutsette utgifter.

Som vi nevnte tidligere i artikkelen: denne formen for fleksibilitet er perfekt når du pusser opp. Da vet du kanskje ikke hva totalsummen vil ende på.

Kredittlånet tilbyr dermed en unik kombinasjon av fleksibilitet og tilpasningsevne, noe som kan være en viktig økonomisk ressurs under riktige omstendigheter.

Legg igjen en kommentar

Kommenter

Best-forbrukslån.no
Logo