Billån uten sikkerhet – 15 beste & billigste i 2024

Skal du kjøpe en bil?

Ikke alle har spart opp flere hundre tusen kroner. Da må man finne ekstern finansiering. I denne artikkelen ser vi på ulike former for bilfinansiering – både billån uten sikkerhet og billån med sikkerhet.

Vi vil også gå inn på hvilke lån som passer din situasjon, basert på (blant annet):

 • Hvilken biltype du skal kjøpe.
 • Om du skal kjøpe ny eller brukt bil.
 • Hvor mye egenkapital du har selv.
 • Samt hvilke nøkkeltall som kommer ut fra din kredittsjekk.
billån uten sikkerhet

Bilfinansiering uten sikkerhet

Når det kommer til kjøp av en rimelig bil, kan et lån uten sikkerhet være et fornuftig valg.

Mange tenker at «usikrede» lån er synonymt med dyre lån.

Delvis er dette korrekt. Men det viser ikke hele bildet.

Billån uten sikkerhet gir deg fleksibilitet ved at du:

 • Kan disponere pengene som du ønsker
 • Ikke behøver å stille med pant
 • Raskt kan skaffe finansiering
 • Og at de fleste søkere møter bankenes kriterier for låneopptak

Det er dog viktig å merke seg at rentene på slike usikrede lån generelt er høyere sammenlignet med sikrede billån.

Så kommer naturligvis tusen-kroners-spørsmålet:

«Hva blir rentekostnaden på et usikret billån?»

Hvor mye høyere renten blir, avhenger av en rekke faktorer.

Generelt kan man si at størrelsen på lånet påvirker rentenivået, hvor større lån ofte har lavere rente.

Din personlige kredittscore spiller også en avgjørende rolle; en lav kredittscore kan resultere i høyere renter, mens en høy kredittscore kan bidra til mer gunstige lånevilkår.

Dette gjelder ikke bare for billån. Samme system fungerer for boliglån, forbrukslån og omstartslån.

Hvilke renter kan man forvente å få på usikrede billån?

Total lånesumDen effektive renten
52 500fra 14% til 21%
105 000fra 9% til 15%
157 500fra 7% til 13%
210 000fra 6% til 12%
315 000fra 5% til 10%
405 000fra 4 % til 9 %

Sammenlign lånetilbud på billån via en låneagent

Lurer du på hva billånet vil koste deg? Og har du kanskje et håp om å få så gode rentevilkår som mulig?

Forståelig.

For å få en presis oversikt over kostnadene knyttet til et usikret billån, er den eneste løsningen å sende inn en søknad på nett. Det gjør du helst via en såkalt låneagent (som Lendo/Uno/Axo).

Basert på din kredittscore, betalingsevne, ønsket lånesum, og nedbetalingstid, vil bankene kunne gi deg et tilpasset rentetilbud.

Ulike banker gir ulike renter

Gitt de store variasjonene i rentevilkårene på billån, er det fornuftig å innhente flere tilbud fra ulike banker. En effektiv måte å gjøre dette på er gjennom å bruke en låneagent. Vanligvis kan du motta flere tilbud på billån i løpet av noen få timer.

Det er verdt å merke seg at låneagenter ikke tar betalt fra deg som låntaker. Det er helt gratis og uforpliktende å bruke en slik tjeneste.

Agentenes inntekter kommer fra provisjoner betalt av bankene for de lånene de formidler. Du har full frihet til å velge hvilket som helst av de innhentede tilbudene basert på hva som passer best for din økonomiske situasjon.

Nå vet du HVOR du bør søke billån uten sikkerhet for å få det beste lånet.

Det neste spørsmålet er: er det noe poeng i å ha en medlåntaker på et slikt lån?

Bør man ta med medsøker når man søker billån uten sikkerhet?

Det er en økende trend at ikke bare ektepar og samboere, men også venner, velger å investere i bil sammen.

Dette valget drives av både miljømessige og økonomiske hensyn, der deling av både eierskap og utgifter til bilen blir sett på som en fordelaktig ordning. For det å ta opp billån sammen med en annen person kan tilby visse fordeler, spesielt når det gjelder lån uten sikkerhet.

Når du søker om et lån med en medsøker, anses risikoen for banken som lavere. Dette skyldes at ansvaret for lånet deles mellom flere, noe som øker sjansene for å få søknaden godkjent. I tillegg kan dette bidra til mer gunstige rentebetingelser, siden bankens risiko minskes.

Husk at begge parter er juridisk bundet av lånet. Du må derfor kun ta opp lån sammen med folk du virkelig stoler på. Dersom den andre parten slutter å betale ned sine avdrag, så vil det kunne få alvorlige økonomiske konsekvenser.

Sett opp en bindende avtale med medlåntaker

Før et slikt samarbeid inngås, er det viktig at begge parter setter seg godt inn i de juridiske aspektene ved en slik avtale. Det anbefales sterkt å utarbeide en bindende avtale som klart definerer både partenes ansvar i forhold til lånet og bruken av bilen.

Dette vil bidra til å forebygge eventuelle misforståelser eller konflikter i fremtiden, og sikre en rettferdig og balansert fordeling av både fordeler og forpliktelser.

Billån fra forhandler med sikkerhet – er det en lur løsning?

De fleste som investerer i en relativt kostbar bil, velger å finansiere kjøpet med et vanlig billån fra en ekstern bank. Altså ved at man går på nettet og søker om et billån uten sikkerhet. For eksempel ved hjelp av Lendo.

Men hvis det er opp til bilforhandleren, så vil det være annerledes. Norske bilforhandlere fungerer også som låneagenter. Ved kjøp av ny bil vil bilforhandlere ofte tilby lån direkte i bilbutikken. De vil si noe sånt som:

«Vi har samarbeid med en bank som gir utrolig gode vilkår på billån!»

….sannheten er at du nær sagt aldri får særlig gode rentevilkår hvis du takker ja til slike tilbud.

Vær proaktiv – hent inn lånetilbud fra flere banker

Mens noen tar imot disse tilbudene, velger andre å aktivt innhente og sammenligne ulike lånetilbud på egenhånd.

Ved kjøp av bruktbil, ligger ansvaret for å skaffe finansiering på kjøperen. Du må ha pengene klare på konto før du begynner å se på bruktbiler på Finn.

Det er viktig å nøye sammenligne de effektive rentene og totalkostnadene ved de forskjellige billånene for å sikre at du velger det mest økonomisk fordelaktige alternativet. Dette hjelper deg med å gjøre et valg som passer best for din økonomiske situasjon.

Hvor høy egenkapital bør man ha for å få billig billån?

Rentebetingelsene på et billån med sikkerhet varierer avhengig av hvilken bank du får, der noen tilbydere generelt sett er billigere enn andre.

En avgjørende faktor for rentenivået er imidlertid hvor mye egenkapital du er i stand til å stille med.

Selv om det er mulig å skaffe et billån uten egenkapital, forutsetter dette at du vurderes som særdeles kredittverdig, med god inntekt og betalingsevne. Et lån vil imidlertid koste mer hvis du finansierer hele bilkjøpet gjennom lånet, uten egenkapital.

Eksempler på egenkapital og forventet rentenivå på billån i 2024

Bankene har ofte følgende skille når det gjelder egenkapital og tilhørende renter:

 • Om du har en egenkapital som er høyere enn 30%, vil typisk de effektive rentene ligge på omtrent 4% til 4,5%.

 • For egenkapital mellom 15% til 30 %, ligger de effektive rentene vanligvis på ca. 4,5% til 5%.

 • Har man en egenkapital på under 15%, kan de effektive rentene ligge på omtrent 5,5% til 7 %. I dette segmentet er det også store forskjeller. Dersom du prøver å stille med 0 kroner i egenkapital, så vil du måtte regne med betydelig høyere rente enn 7 %.

Disse rentenivåene er eksempler på hva du kan forvente i 2024.

Det er viktig å huske at de effektive rentene alltid vil være høyere enn de nominelle rentene. Dette skyldes at de effektive rentene også tar hensyn til nedbetalingstid, etableringsgebyr, og terminomkostninger, og gir et mer nøyaktig bilde av den totale kostnaden ved lånet.

Når du analyserer totalkostnaden på et billån, så må du alltid se på den effektive renten. Den nominelle renten er i og for seg ganske uniteressant.

Billån uten sikkerhet – ingen krav til kaskoforsikring

Ved et usikret billån har ikke banken pant i bilen, noe som betyr at det ikke stilles krav om fullkaskoforsikring.

Dette kan være en fordel for unge sjåfører eller lavtlønnede nordmenn, da kaskoforsikringer ofte kan være kostbare. I slike tilfeller kan et billån uten sikkerhet, som kun krever den lovpålagte ansvarsforsikringen, være mer økonomisk gunstig.

Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at hvis du velger et billån uten kaskoforsikring, og bilen blir skadet, risikerer du å stå igjen kun med lånet, uten bilen. Dette representerer en potensiell økonomisk risiko.

Det høres litt kjipt ut å betale ned et billån på en bil du ikke er i eierskap av, ikke sant?

For de som ønsker å finansiere en dyrere bil eller som mangler nødvendig egenkapital, vil et usikret billån være det eneste alternativet for finansiering uten krav om kaskoforsikring.

låne til bil

Hvem er kvalifisert til å få innvilget et grønt billån?

Flere banker har de siste årene introdusert såkalte grønne billån.

Denne type billån er designet for å oppmuntre nordmenn til kjøp av miljøvennlige biler. Dette gjøres ved å tilby mer fordelaktige rentebetingelser.

Grønne billån er en del av bankenes innsats for å støtte overgangen til mer bærekraftige transportløsninger.

For å kvalifisere for et grønt billån, må kjøretøyet vanligvis være innenfor en av følgende kategorier:

 • Elbiler. Altså biler som kjører på 100 % elektrisitet. Disse har ingen direkte CO2-utslipp og regnes som blant de mest miljøvennlige kjøretøyene tilgjengelige.
 • Biler som går på etanol (E85). Etanol anses å være et mer miljøvennlig alternativ enn tradisjonell bensin eller diesel.
 • Biler som benytter natur- eller biogass. Disse kjøretøyene har lavere CO2-utslipp sammenlignet med konvensjonelle drivstoffbiler. På denne nettsiden kan du lese mer om hvordan moderne biler bruker bio- og naturgass.

Rentebetingelsene for disse lånene kan også bli justert basert på bilens utslippsnivå. Dermed vil et lån for kjøp av en elbil typisk ha en lavere rente enn et lån for kjøp av en bil som går på naturgass.

Bankene setter ofte en grense for CO2-utslipp på under 120 g/kilometer for at et kjøretøy skal kvalifisere for et grønt billån. Dette betyr at også noen biler drevet av diesel eller bensin kan være aktuelle for disse lånene, forutsatt at de har lavt nok utslippsnivå.

Dette initiativet fra bankene støtter en bredere adopsjon av miljøvennlige biler og bidrar til en mer bærekraftig fremtid.

Usikker på om din kommende bil er miljøvennlig nok til å kvalifisere til et grønt billån? Ta kontakt med banken og hør.

Vil banken sjekke i ettertid at man har kjøpt en miljøvennlig bil?

Enkelte banker, inkludert Bank Norwegian, har introdusert et tilbud de kaller «grønt billån». Hovedideen med et grønt billån er å fremme kjøp av nullutslippsbiler, det vil si helelektriske biler, som et ledd i overgangen til mer miljøvennlige transportalternativer.

Når du søker om et slikt lån, er det ikke nødvendig å spesifisere på forhånd hvilken bil du planlegger å kjøpe.

Dette gir låntakere fleksibilitet i valget av kjøretøy. Imidlertid har banken en forutsetning om å kunne be om bevis etter låneopptaket for å verifisere at midlene faktisk er brukt til anskaffelse av en nullutslippsbil.

Dette tiltaket reflekterer bankenes økende fokus på bærekraft og ønsket om å støtte forbrukere i å ta miljøvennlige valg, ved å tilrettelegge for mer attraktive lånevilkår for kjøp av elektriske biler.

Egenkapital og renter på billån – kjapt forklartLeasing av bil – et økonomisk bærekraftig alternativ i 2024?

Leasing av et kjøretøy fungerer på mange måter likt som å leie det, en ordning mange er kjent med fra bedriftsavtaler, men som også er tilgjengelig for privatpersoner.

Du inngår en avtale med et leasingselskap om å bruke bilen over en bestemt periode, vanligvis et antall år eller måneder, mot en fast månedlig avgift.

Her er hovedforskjellene mellom leasing og leie:

 • Leie: Når du leier en bil, er vanligvis både forsikring og vedlikehold inkludert i leieavtalen. Du er dermed kun ansvarlig for drivstoffkostnadene, forutsatt at du ikke forårsaker skade på bilen.
 • Leasing: Ved leasing har du rett til å bruke kjøretøyet og står selv ansvarlig for vedlikehold og drift, inkludert alle tilhørende kostnader som service, reparasjoner og forsikring. Dog er forsikring ofte en del av leasingavtalen, noe som betyr at leasingselskapet vanligvis sørger for at kjøretøyet er forsikret.

Leasing kan være en attraktiv løsning for de som ønsker å disponere en nyere bil uten å ta på seg det fulle økonomiske ansvaret og risikoen det innebærer å eie kjøretøyet direkte.

Denne modellen gir også fleksibilitet til å bytte til en ny bil ved avtaleperiodens slutt, uten bekymringer knyttet til videresalg av den gamle bilen.

Oppsummering

Du kan velge å søke om et billån uten sikkerhet, som i realiteten fungerer som et forbrukslån. Men du skal også være klar over ulempen med dette.

Usikrede lån vil være noe dyrere enn et lån sikret med pant i bilen.

Renten på lånet ditt vil variere avhengig av lånebeløpet og din personlige kredittscore. Hvis du vurderer å låne til egenkapitalen for et tradisjonelt billån, er det viktig å betale ned lånet så fort som mulig for å minimere kostnadene.

Tradisjonelle billån, hvor bilen fungerer som sikkerhet, tilbyr som regel lavere finansieringskostnader sammenlignet med andre alternativer. Dette kalles også for lån med lav rente. Det eneste som kanskje vil være billigere, vil være å ta et rammelån. Altså å øke boliglånet.

Rentenivået på billån påvirkes av størrelsen på din egenkapital; jo høyere egenkapital, desto lavere rente.

Et grønt billån kan tilby enda bedre vilkår, gitt at bilen du kjøper har lavt CO2-utslipp.

Det er også viktig å undersøke hvordan du kan redusere lånekostnadene etter at billånet er etablert, og sørge for at restgjelden ikke overstiger bilens salgsverdi når du beslutter å selge. Før du gjør opp for bilen, må du grundig undersøke om det finnes heftelser på kjøretøyet og ta deg tid til å sjekke bilens tilstand nøye.

Selv om bilen skal være EU-godkjent, anbefales det å innhente en tilstandsrapport for ytterligere trygghet rundt kjøpet.

Legg igjen en kommentar

Kommenter

Best-forbrukslån.no
Logo